Uutiset

Lomautusten saldo oli kaksi miljoonaa

Hämeenlinnan kaupunki säästi palkkakuluissa viime vuonna hieman reilut kaksi miljoonaa euroa lomautusten ja kannustevapaiden vuoksi.

Kaupungin tavoitteena oli saada lomautuksista ja kannustevapaista noin 2,8 miljoonan euron säästöt, mutta palkkamenoissa säästettiin 800 000 euroa vähemmän.

Lomautettuna oli 623 ja kannustevapaan valitsi 1523 henkilöä. Eniten lomautettuina oli opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstöä. Muilla aloilla suurin osa henkilöstöstä valitsi kahden viikon lomautuksen sijaan 10 päivän kannustevapaan.

Lomautuksista saadut säästöt olivat sivukuluineen 607 266 euroa ja kannustevapaista 1 417 899 euroa. Yhteensä palkoista säästyi 2 025 165 euroa.

Lomautusten ja kannustevapaiden ulkopuolella olivat perhekeskus ja lastensuojeluilmoituksia ja toimeentulotukihakemuksia käsittelevä henkilöstö, koti- ja asumispalvelujen asiakaspalvelijat, vanhainkotien, terveyskeskussairaalan ja Sullitun hoitohenkilöstö, lakisääteisiä vammaispalveluja sekä lomituspalveluja tuottava henkilöstö sekä pelastuslaitoksen operatiivinen pelastus- ja sairaankuljetushenkilöstö.

Lisäksi lomautuksen välttivät kaupungin luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. (HäSa)