Uutiset

Loppi jatkanee nykyisillä veroilla

Lopella veroprosentit pysynevät ensi vuonna samalla tasolla kuin nyt.

Kunnanhallitus esittää, että ensi vuoden tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20. Tällöin verotuloja arvioidaan kertyvän noin 21,5 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna kunnan tuloverokertymä on ennakoitua parempi. Myös työllisyystilanne on hyvä, joten verojen korotusta ei tarvita.

Myös kiinteistöveroprosentit on tarkoitus pitää ennallaan. Kunnanhallitus esittää, että yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonnakin 0,70. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on esityksen mukaan 0,40 ja loma-asuntojen 1,0.

Lopella yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 3,0. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän ensi vuonna 1,48 miljoonaa euroa. (HäSa)