fbpx
Uutiset

Loppi keräsi 2,5 miljoonan ylijäämän tiukalla kulukurilla

Viime vuonna budjettikuri piti Lopella niin erinomaisesti, että tilinpäätös näyttää 2,5 miljoonan euron verran ylijäämää.

– Vaikka vuosi onnistui hyvin, en lähtisi paukuttelemaan henkseleitä. Edessä on erittäin suuria menoeriä, kun joudumme ratkaisemaan seutukunnan terveydenhuollon järjestämisen. Tilanne näyttää juuri nyt surkealta. Myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys vaatii investointeja ja meidän on myös järjestettävä oman kunnan vanhenevan väestön palvelut, listaa kunnanjohtaja Karoliina Viitanen rahanreikiä.

Viime vuoden talousarvio päätyi Lopella jokseenkin nollatulokseen. Hallintokunnat ja luottamusmiehet pitivät vuoden mittaan toimintamenojen kasvun kahdessa prosentissa ja samaan aikaan toimintatuotot kasvoivat kymmenellä prosentilla. Verotulot putosivat puoli prosenttia edellisvuodesta, mutta talousarviossa oli varauduttu huomattavasti pahempaan romahdukseen.

– Länsi-Lopen koulun perustaminen ja Vojakkalan koulun sulkeminen ei vielä näy mitenkään tilinpäätöksessä. Keskittämisen edut näkyvät vähitellen niin toimintatavoissa kuin pienissä hankinnoissa. Säästöt kertyivät pienistä puroista, kun kaikkia menoja tarkkailtiin. Opettelimme säästämään niin toimistotarvikkeissa kuin isommissa hankinnoissa ruohonjuuritasolta aina hallintoon, Karoliina Viitanen kiittää henkilökuntaa.

Karoliina Viitanen on tyytyväinen, ettei Lopella edes harkittu säästöjen hakemista henkilöstömenoista. Lomautukset ja kannustinvapaat kostautuisivat töiden kasaantumisena, ylikuormituksena ja henkilökunnan pahoinvointina.

Perusturvatoimen toimeentulotuen menoissa syntyi selvää säästöä, kun myöntämisperusteisiin laadittiin ensi kertaa selkeät toimintasäännöt. Toisaalta sivistystoimessa koulukuljetusten kilpailutuksessa kustannustaso nousi selvästi edellisistä sopimuskausista.

Lainamäärä kääntyi laskuun

Investoinnit toteutuivat, mutta niihin tarvittiin miljoonan euron verran odotettua vähemmän lainaa. Kunta pystyi lyhentämään lainaansa 1,2 miljoonan euron verran, kun myös korkomenoissa säästettiin 200 000 euroa.

– Strategiassa on määritelty, että lainamäärä pitää pystyä kääntämään laskusuuntaan vielä tämän valtuustokauden aikana. Onnistuimme saavuttamaan tavoitteen jo näin varhain, Karoliina Viitanen sanoo.

Viime vuonna saatiin vihdoin yli 10 vuotta kestänyt koulukeskuksen saneeraus ja laajennus valmiiksi. Myös terveyskeskuksen kanssa yhteinen hammaslääkäritalo valmistui Lopen kirkonkylään. Tänä vuonna investoinnit ovat minimissä.

– Tarpeita olisi vaikka kuinka paljon, mutta vuosia jatkuneen erittäin korkean investointitason jälkeen pidämme muutaman vuoden hengähdystauon. Kuntapäättäjät ovat punninneet, että pystymme elämään nykytasolla ja odottamaan suuriin hankkeisiin valtionosuutta. Edessä on esimerkiksi Launosten koulun saneeraus ja laajennus.

Koulujen ja päivähoidon sekä vanhusten tarpeet kohdataan lähivuosina kunnassa, jossa tonttimyynti piristyi jo viime vuonna odotettua paremmin. Väkiluvun kasvu kasvattaa verotuloja, mutta viipeellä, kun taas tulijat tarvitsevat palveluja heti.

Ylijäämästä 0,8 miljoonaa euroa selittyy ammattikoulutuksen kuntayhtymän Hyrian rahoitusjärjestelyillä, mutta 1,6 miljoonaa on aitoa tulosta. Kunnan taseen ylijäämäpotti kasvaa hieman yli neljään miljoonaan euroon. (HäSa)

Menot