fbpx
Uutiset

Loppi maksaa 100 000 lisää erikoissairaanhoidosta

Lopen kunnanvaltuusto myönsi perusturvalautakunnalle 97 500 euron lisämäärärahan, jolla se kattaa Lopen osuuden sairaanhoitopiirin menojen ylityksestä. Lisälaskua ei olisi pystytty kattamaan perusturvan budjetista.

Sairaanhoitopiirin hallitus on arvioinut, että pahimmillaan kuluvan vuoden alijäämä voi kasvaa 10 miljoonaan euroon.

Hallitus esittää sairaanhoitopiirin joulukuiselle valtuustolle, että osaksi alijäämää katetaan korottamalla kuntamaksuja yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla.


Vuokrataloyhtiö korjaa talojaan

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä omavelkaisen takauksen Lopen Vuokratalot oy:lle, joka järjestelee lainojaan uudelleen. Saatuaan uudet lainat yhtiö maksaa pois osan nykyisistä lainoistaan.

Vuokrataloyhtiö kilpailuttaa yhteensä 5,4 miljoonan euron suuruisen osuuden lainoistaan. Kilpailutuksessa lainamäärä jaetaan kahteen suunnilleen yhtä suureen lainasalkkuun.

Yhtiö hakee lainaa siten, että aluksi on kolme lyhennysvapaata vuotta ja sen jälkeen 30 vuotta laina-aikaa.

Lyhennysvapaita vuosia halutaan alkuun, jotta yhtiö saa varoja kiinteistöjen välttämättömiin korjauksiin. Sen seurauksena kiinteistöjen arvo nousee ja vuokrausaste paranee.


Turvakotia toivotaan seudulle

Kunnanvaltuusto hyväksyi Riihimäen seudun lastensuojelun suunnitelman, jonka laatimista edellyttää 2008 voimaan tullut lastensuojelulaki. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki laativat yhteisen suunnitelman vuosiksi 2012-2014.

Lastensuojelusuunnitelmassa esitetään suuri määrä erilaisia kehittämistoimia. Niissä esitetään mm. seudullisen turvakodin perustamista. Riihimäen seudulla ei nyt ole turvakotia, vaan lähin on Lahdessa.

Lisäksi niissä esitetään seudullisen rakenneryhmän perustamista, jonka tehtävänä olisi linjata lasten, nuorten ja vanhempien palvelujen kuntien yhteistä tuottamista ja kehittämistä.


Verot pysyvät ennallaan

Lopella veroprosentit pysyvät ensi vuonna samalla tasolla kuin nyt. Valtuusto vahvisti tuloveroprosentin 20 myös ensivuodeksi.

Valtuustolle tiedoksi annetun osavuosikatsauksen mukaan tänä vuonna kunnan tuloverokertymä on ennakoitua parempi. Myös työllisyystilanne on hyvä, joten verojen korotusta ei tarvita.

Myös kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti pitää ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonnakin 0,70. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on edelleen 0,40 ja loma-asuntojen 1,0.

Lopella yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 3,0. (HäSa)

Menot