Uutiset

Loppi saanee varhaiskasvatuspäällikön

Varhaiskasvatuksen siirtyminen perusturvalta sivistystoimelle tuo muutoksia Lopen varhaiskasvatuksen hallintoon.

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan alaisuuteen ollaan perustamassa uutta varhaiskasvatuspäällikön virkaa, johon kuuluisi myös yhden päiväkodin johtajan tehtävät.

Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin kuuluisivat lisäksi oman vastuualueen taloussuunnittelu ja

-seuranta sekä varhaiskasvatusta koskevien asioiden esittely lautakunnassa.

Tarkoitus on, ettei varhaiskasvatuksen hallinnon henkilömäärä kuitenkaan kasva, vaan tehtäviä jaetaan uudelleen.

Uuden varhaiskasvatuspäällikön alaisena toimisi kaksi alueellista päiväkodinjohtajaa, joiden uudet alueet muodostetaan kolmesta nykyisestä alueesta.

Lopen valtuusto on viime syksynä päättänyt, että varhaiskasvatus siirtyy sivistystoimen alaisuuteen 1.8.2011 lähtien.

Ehdotus muutoksen vaatimasta organisaatiomallista sisältyy varhaiskasvatuksen tulevaisuutta pohtineen työryhmän raporttiin. Perusturvalautakunta on jo ottanut asiaan myönteisen kannan

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona, jonka jälkeen asia etenee kunnanhallituksen päätettäväksi. (HäSa)