Uutiset

Loppi vaatii lisäselvityksiä räjähdevarastosta

Lopen kunnanhallitus ei suoranaisesti vastusta pysyvän räjähdysainevaraston perustamista Läyliäisiin, mutta vaatii sekä luvan hakijalta että myöntäjältä tarkempia selvityksiä asiasta.

Läyliäisissä toimii Maxam Suomi Oy:n tilapäinen räjähdysainevarasto, jonka yritys haluaisi muuttaa pysyväksi. Varastoitavien räjähteiden määrää halutaan samalla kasvattaa.

Luvan myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka on pyytänyt asiasta lausuntoa Lopen kunnalta.


Vain harva tiesi räjähteistä

Asia on kuohuttanut alueen asukkaita ja muitakin loppilaisia muun muassa siksi, että vain harva on tiennyt räjähdevaraston olemassaolosta ennen yrityksen tekemää lupahakemusta.

Kunnanhallitus edellyttää Tukesilta selvitystä siitä, soveltuuko kyseinen alue Läyliäisissä lainkaan räjähdysaineiden pysyvään varastointiin. Lausunnossa myös toivotaan, että varastolle etsittäisiin muita sijoituspaikkoja.

Ennen pysyvän luvan myöntämistä Maxamilta pitää myös vaatia tarkat turvallisuusselvitykset sekä suunnitelmat suuronnettomuuksien vaaran ehkäisemiseksi.

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee 400 metrin päässä varastoalueesta ja reilun kilometrin säteellä on useita vakituisia ja vapaa-ajanasuntoja.

Jos pysyvä lupa toiminnalle myönnetään, kunnanhallitus vaatii varastoalueen tehokkaampaa suojaamista esimerkiksi korkeiden maavallien avulla.

Kunnanhallituksen jäsen Sakari Vuorinen (sd.) esitti, että Lopen kunta antaisi hakemuksesta kielteisen lausunnon. Esitystä ei kannatettu, jolloin se raukesi. Tämän jälkeen Vuorinen jätti asiasta eriävän mielipiteen. (HäSa)