Uutiset

Löyttymäen koulua uhkaa lakkautus Janakkalassa

Löyttymäen koulun oppilasmäärä painuu ennusteiden mukaan 15 oppilaaseen syyslukukauden alussa vuonna 2012. Se merkitsee koulun lakkauttamista, mikäli Janakkalan kunta noudattaa periaatepäätöstään 20 oppilaan vähimmäisrajasta.

Kyläkoulujen ja erityisesti Löyttymäen koulun säilyttämiseksi on tehty valtuustoaloite. Keskustan ja perussuomalaisten viime marraskuussa jättämässä aloitteessa esitetään muun muassa lisäajan antamista koululle tilanteessa, jossa koulun oppilasmäärä näyttäisi laskevan alle minimirajan.

Löyttymäen koulussa on nykyään 26 oppilasta ja ensi syksystä alkaen 20 lasta. Sen jälkeen oppilasmäärä painuu 15 oppilaaseen ja laskee seuraavina vuosina siitäkin alaspäin.

Aloite koulun puolesta

Koulun puoleta tehty valtuustoaloite on keskiviikkona koulutuslautakunnan käsittelyssä. Aloitetta käsitellyt virkamiesryhmä ei kuitenkaan näe perusteita lisäajan antamiseksi eikä muihinkaan aloitteen esittämiin toimiin.

Aloitetta on käsitellyt kunnan ennakointityöryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet talousjohtaja Jenni Jokela, kehitysjohtaja Juha Prittinen, talouspäällikkö Heli Koskinen, vs. sivistystoimenjohtaja Jaana Koski sekä nykyinen vs. kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen teknisen johtajan ominaisuudessa. Lisäksi asiaa on valmistellut yleiskaavasuunnittelija Ismo Holstila.

Asukasluku laskenut

Ennakointiryhmä toteaa, että oppilasmäärän aleneminen on ollut tiedossa jo vuosia. Kyläläisten ponnisteluista huolimatta asukkaiden määrä ei ole lisääntynyt. Itse asiassa asukasluku on laskenut noin 12 prosenttia viime vuosikymmenen aikana, vaikka koko kunnan asukasluku on kasvanut.

Aloitteessa sanotaan, että pienten oppilaiden koulumatkat muodostuvat kestämättömän pitkiksi, mikäli Löyttymäessä ei olisi koulua. Kunnan kuljetussuunnittelijan mukaan koululaisten koulumatkoihin kuluva aika ei kuitenkaan lisääntyisi merkittävästi, vaikka he kävisivät Heinäjoen koulua.

Kylärakenne puuttuu

Aloitteessa kehotetaan kuntaa tunnustamaan kylien merkitys ja ottamaan ne huomioon pitkän aikavälin suunnittelussa. Tähän virkamiehet vastaavat, ettei Löyttymäessä ole havaittavaa kylärakennetta. Koko alueella eli Saloisissa, Löyttymäessä ja Jokimaalla on noin 400 asukasta eli alle neljä asukasta neliökilometrillä.

Virkamiehet muistuttavat, ettei kunta voi olla mukana yhdyskuntarakennetta hajauttavassa kehityksessä, vaan sen tulisi pyrkiä tiivistämään yhdyskuntarakennetta ja vähentämään sen aiheuttamia liikennetarpeita ja ilmastovaikutuksia.

Aloitteessa ehdotetaan kuntaa tekemään yhteistyötä yli kuntarajojen, jotta lähellä kunnan rajaa voitaisiin käydä lähikoulussa kuntarajasta riippumatta.

Löyttymäki on lähellä Hämeenlinnan ja Hausjärven rajoja, mutta näillä kummallakaan kunnalla ei ole suunnitelmia maksaa oppilaidensa kuljetuksia naapurikunnan kouluihin. Asiaa on tiedusteltu naapurikuntien virkamiehiltä tässä kuussa.

Koulupiirirajat tarkasteluun

Lisäksi aloitteessa kehotetaan kuntaa ryhtymään välittömiin toimiin, joilla voidaan varmistaa Löyttymäen koulun säilyttäminen. Näitä toimia voisivat olla oppilaaksiottoalueiden (koulupiirirajojen) muuttaminen, vuokra-asuntojen rakennuttaminen ja koulumatkojen tukeminen siinä tapauksessa, että kouluun tullaan toisen koulupiirin tai kunnan alueelta.

Virkamiehet eivät löydä perusteita millekään välittömille toimille. Oppilaaksiottoalueiden vaihtoehtoja aletaan tutkia myöhemmin uuden sivistystoimenjohtajan johdolla. (HäSa)