fbpx
Uutiset

Lujuustutkimus: Ylimääräistä ilmaa on 35 sillassa – "Meillä on hyvin uniikki ongelma käsillä"

Kuivajoentien rautatiesilta Pohjois-Suomessa on ainut, joka ei täytä betonisiltojen lujuusvaatimuksia. Liikenneviraston yksikön päällikkö Minna Torkkeli kertoo, ettei ilman aiheuttamista riskeistä ole tarkkaa tietoa.
Kostamontien rautatiesillalla Kemijärvellä todettiin betoniongelmia, kun vanhaa siltaa ryhdyttiin uusimaan vuonna 2016. Siksi Liikennevirasto on nyt päättänyt tutkia muitakin vuonna 2016 rakennettuja siltoja.

Liikenneviraston lujuustutkimus paljasti, että 35 betonisillassa oli kohonneita ilmamääriä, kertoo yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta Lännen Medialle.

Ilman aiheuttamista riskeistä ei ole tarkkaa tietoa.

– Tämä on sellainen asia, josta ei oikein tiedetä edes maailmanlaajuisesti. Meillä on hyvin uniikki ongelma käsillä. Se tiedetään, että ilmaa tulee ja se voi aiheuttaa jotakin. Näin runsaat ilmamäärät rakenteissa asti ovat harvinaisia. Niitä on ollut muuallakin, mutta riskejä ei ole tutkittu missään.

Liikennevirasto teetti kesällä 2017 lisätutkimuksia 94 betonisillalle niissä ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden takia. Sillat on rakennettu eri puolille Suomea vuosina 2005–2016.

Kuivajoentien rautatiesilta Iissä oli ainut, joka ei täyttänyt betonisilloille asetettuja vaatimuksia. Muiden siltojen kantavuus todettiin tutkimuksessa riittäväksi.

Liikenneviraston tutkimuksessa oli mukana 32 rautatiesiltaa Länsi- ja Etelä-Suomesta. Tiesiltoja tutkittiin 62, ja ne jakaantuivat ympäri Suomea.

Tutkimuksissa mitattiin siltojen lujuutta ja ilmamääriä. Tulosten mukaan ylimääräinen ilma alentaa lujuutta.

– Lujuusmarginaalit ovat korkean ilmamäärän silloissa olleet kuitenkin niin isoja, että lujuus täyttää silti vaatimuksen yhtä siltaa lukuun ottamatta, Torkkeli vakuuttaa.

Ei turvallisuusriskiä Kuivajoentien rautatiesillalla

Vaikka vuonna 2016 valettu Kuivajoentien alikulkusilta Iissä Oulu–Kemi-radalla ei täyttänyt betonisiltojen lujuusvaatimusta, turvallisuusriskiä ei Torkkelin mukaan sillalla ole. Tarkempi selvitys kantavuuden alenemasta on kuitenkin tulossa.

– Silta on suunniteltu tietyille kuormille, mutta se ei täytä kaikkia vaatimuksia. Se ei ole niin hyvä kuin on tilattu, mutta se on vielä käyttökelpoinen.

Kuivajoentien alikulkusillan kohdalla rataliikenteen suurin akselipaino on tällä hetkellä 22,5 tonnia. Silta on suunniteltu 35 tonnin akselipainolle.

Kantavuus riittää Torkkelin mukaan nykyisille kuormille, mutta jos junakuormat kasvavat, sillalle täytyy tehdä jotain.

– Siinä vaiheessa uusimme tai vahvennamme sillan.

Ilmaa varten käytetään herkkää lisäainetta

Liikenneviraston lisätutkimuksen kohteena olivat suurimmat ja vilkasliikenteisimmät sillat maanteiltä ja rautateiltä. Kohonneita ilmamääriä todettiin sekä rautatie- että maantiesilloissa.

Torkkeli selittää, että betonisilloissa pitääkin olla jonkin verran ilmaa. Kun vesi jäätyy, se tarvitsee laajentuessaan ilmatilaa. Muuten se rikkoo betonin, sillä jää on hyvin vahvaa.

Ilmaa varten betonisiltoihin käytetään lisäainetta, joka on herkkä aine. Se valmistetaan betoniasemalla ja kuljetetaan siltatyömaalle betoniautolla, joka pyörittää ainetta koko matkan.

– Ongelmien ilmettyä on nyt huomattu, että ilmaa alkaa muodostua, kun aineen kuljetusaika pitenee.

Torkkolan mukaan aiemmin on ollut ongelmana, että ilmaa ei ole ollut silloissa riittävästi. Kohonneita ilmamääriä ei ole seurattu kunnolla ennen kuin nyt.

– Näissä muutamissa on todella runsaita ilmoja, mutta kaikissa muissa paitsi Kuivajoentien sillassa on ollut lujuuspelivaraa tarpeeksi.

Kohonneen ilmamäärän pitkäaikaisvaikutuksia siltoihin ryhdytään selvittämään VTT:llä alkavassa väitöskirjatutkimuksessa. Torkkeli arvioi, että tutkimuksiin menee ainakin kolmisen vuotta.

– Oletetaan, että se vaikuttaisi pitkäaikaiskestävyyteen, mutta muuta ei oikeastaan tiedetä. Nyt odotetaan väitöskirjan valmistumista.

Epäilyjä on muistakin silloista

Siltojen betoniongelmat tulivat esiin Kemijärvellä, kun Kostamontien alikulkusilta uusittiin vuonna 2016.

Liikennevirasto on päättänyt Torkkelin mukaan tutkia noin kymmenen muuta vuonna 2016 rakennettua ongelmasiltaa laadunvarmistusmielessä.

– Niissä on juuri se sama epäily, että ilmaa tulee paljon. Tarkistamme, että lujuus on riittävä.

Menot