fbpx
Uutiset

Lumityöt ja hiihto voivat johtaa sydänperäiseen äkkikuolemaan – vaaravyöhykkeessä ovat keski-iän ylittäneet miehet

Säännöllinen ja omaan kuntoon sopiva liikunta vähentää sydänperäisiä äkkikuolemia.
Tuore väitöskirjatutkimus osoittaa, että säännöllinen liikkuminen vähentää ajan kuluessa äkkikuolemia. Moni sydänsairas kuitenkin vähentää liikkumista diagnoosin jälkeen.

Liian raskas murtomaahiihto ja pyöräily sekä turhan rivakasti tehdyt lumityöt voivat johtaa sydänperäiseen äkkikuolemaan. Riskiryhmässä ovat erityisesti keski-iän ylittäneet miehet, joiden sepelvaltimotautia ei ole todettu.

Tämä käy ilmi 2. marraskuuta Oulun yliopistossa tarkistettavasta lääketieteen lisensiaatin Tomi Toukolan väitöskirjatutkimuksesta.

Tutkimuksesta käy esille se, että sepelvaltimotautia sairastavien ei pitäisi jättää liikuntaa kokonaan, mutta liikunta tulisi suhteuttaa kuntotasoon.

Toukolan mukaan erityisen tärkeää olisikin, että sepelvaltimotaudin riskit tunnistettaisiin ennen raskaiden liikuntaharrastusten aloittamista.

– Jatkossa olisi tärkeää tunnistaa ne henkilöt, joilla on kohonnut riski fyysisen rasituksen aiheuttamille haitoille, Toukola sanoo.

Oikeanlainen liikunta tekee hyvää

Tutkimuksesta käy ilmi, että usein sepelvaltimotaudin toteamisen jälkeen liikunnan harrastaminen vähenee. Syitä voi olla useita, mutta itse sairaus ei ole syy vähentää liikuntaa.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että oikeanlainen liikunta tuo mukanaan terveyshyötyjä myös sydänpotilaalle.

– Jos sepelvaltimotauti on todettu ja sitä hoidetaan hyvällä lääkityksellä, ennusteet ovat hyviä. Silloin myös oikeanlainen liikkuminen on hyödyllistä, Toukola kertoo.

Liikunnan laadulla ja määrällä on sydänterveyden kannalta iso merkitys. Sepelvaltimopotilaat voivat liikkua kansallisten liikuntasuositusten mukaan eli kaksi ja puoli tuntia kohtuullista tai reilu tunti raskasta liikuntaa viikossa.

Liiallisuuksiin menevät urheilumäärät eivät tuo sydänterveyteen lisähyötyä eivätkä anna lisähyötyä äkkikuolemien ehkäisyyn.

– Nykytietämyksen valossa ultraurheilu ei tuota lisähyötyä, vaan vastaan tulee käänteinen J-käyrä. Ultraurheilijoilla tiedetään olevan suurempi sydänkuolleisuus, hän sanoo.

Sukurasite kannattaa huomioida

Raskaampia liikuntaharrastuksia aloittaessa Toukolan mukaan riskitekijät kannattaa huomioida, varsinkin jos suvussa on ollut äkkikuolemia tai sepelvaltimosairauksia.

– Sukuaan ei voi vaihtaa, joten jos siellä on ollut sydänperäisiä äkkikuolemia, ne kannattaa huomioida. Myös liikunnan aikana tulevat tuntemukset kuten rintakipu, kannattaa ottaa vakavasti, hän sanoo.

Äkkikuolemat yleisin kuolinsyy länsimaissa

Sydänperäiset äkkikuolemat on yleisin kuolinsyy länsimaissa. Noin 10–15 prosentissa tapauksissa raskaan liikunnan on oletettu olevan yksi äkkikuoleman laukaisevista tekijöistä.

Äkkikuoleman riski koskettaa erityisesti miehiä, joka nousi esille myös Toukolan omassa väitöstutkimuksessa.

Väitöstutkimuksen tutkimusaineisto perustuu äkillisesti kuolleiden ihmisen ruumiinavaustietoihin, jotka on kerätty Pohjois-Pohjanmaalla.

– Aineistoissa sukupuoliero on huomattava. Rasitusperäisissä äkkikuolematapauksissa 90 prosenttia on miehiä. Heistä vain 20 prosentilla sepelvaltimotauti oli diagnosoitu.

Menot