fbpx
Uutiset

Luokanopettajat ihmettelevät, miksi heidän työtään ollaan taas lisäämässä – "Uusi perheiden tukimenetelmä ei kuulu opettajan tehtävään"

Luokanopettajien yhdistyksen mukaan työn määrä on jo nykyisellään paisunut liian kuormittavaksi, eikä uutta tehtävää voida lisätä ottamatta ensin jotain muuta pois. "Jos opettaja huomaa, että lapsella on ongelmia, hän puuttuu ongelmiin ilman kankeaa ohjausrakennelmaakin."
Suomen Luokanopettajat ry on sitä mieltä, että uudet perheiden tukikeskustelut eivät kuulu opettajan tehtäviin. Kuva: Tanja Nuotio
Suomen Luokanopettajat ry on sitä mieltä, että uudet perheiden tukikeskustelut eivät kuulu opettajan tehtäviin. Kuva: Tanja Nuotio

Luokanopettajat kritisoivat sitä, että heidän työtehtäviään ollaan kasvattamassa uudella tukimenetelmällä.

Suomen mielenterveysseuran Lapset puheeksi -menetelmä ollaan ottamassa käyttöön kouluissa perheiden auttamiseksi. Joissain kunnissa se on jo otettu käyttöön. Suomen Luokanopettajat ry on sitä mieltä, että nämä keskustelut eivät kuulu opettajan tehtäviin.

– Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi huolestuttaa laajalti. Lapset puheeksi -menetelmä on varmastikin yksi vaihtoehto perheiden ja heidän lastensa tukemiseksi, mutta on vakavasti pohdittava, kenen tehtäväkenttään keskustelujen järjestäminen ja toteuttaminen kuuluu, luokanopettajien yhdistys toteaa kannanotossaan.

– Opettajien työn määrä on jo nykyisellään paisunut liian kuormittavaksi, eikä uutta tehtävää voida lisätä ottamatta ensin jotain muuta pois.

Luokanopettajien mukaan menetelmä on byrokraattinen, eikä lomakkeen pohjalta etenevä keskustelu tuo luontaista vuorovaikutusta oppilaiden huoltajien kanssa.

– Sen sijaan se pikemminkin etäännyttää kuin lähentää kodin ja koulun suhdetta. Menetelmä soveltuu paremmin koulun sosiaalityön alueeseen.

Opettajat huomauttavat, että Suomessa on puhuttu byrokratianpurkutalkoista, mutta kuitenkin kouluun tuodaan koko ajan uusia lomakkeita opettajien täytettäväksi.

– Jos opettaja huomaa, että lapsella on ongelmia, hän puuttuu ongelmiin ilman kankeaa ohjausrakennelmaakin. Nykyisessä, hyväksi havaitussa järjestelmässä yhteistyötä tapahtuu aina, kun tarvetta ilmenee, ei tiettyjen määräaikojen välein ja tietyn järjestelmän ohjaamana.

Opetuksen järjestäjä ei voi Luokanopettajat ry:n mukaan velvoittaa käymään keskusteluja huoltajien kanssa enempää, kuin mitä tähän on työaikaa varattu.

– On myös huomioitava, että koululla on oikeus kerätä vain opetuksen järjestämisessä tarvittavia tietoja oppilaasta. Perheiden yksityisasiat eivät näihin tietoihin kuulu, yhdistys painottaa.

OAJ vuosi sitten: henkilökunta kokee vaarallista stressiä

Vuosi sitten julkaistun OAJ:n työolobarometrin mukaan opettajat jaksavat entistä huonommin. Suomalaiset lapset käyvät koulua, jossa kuormitustekijöitä on liikaa ja jossa henkilökunta kokee terveydelle vaarallista stressiä enemmän kuin muualla työelämässä.

Vuoden takaisen barometrin mukaan työn ilo, työstä innostuminen ja työtyytyväisyys eivät enää vuonna 2017 kannatelleet opettajien ja esimiesten hyvinvointia.

Opetusalan ammattijärjestö kertoi toukokuussa 2018, että liian moni opettaja ja esimies kokee epäasiallista kohtelua ja kiusaamista. Väkivaltaakin kokee noin joka kymmenes.

OAJ selvittää joka toinen vuosi toteutettavalla työolobarometrillä opettajien ja opetusalan esimiesten työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2017 lopussa tehtyyn tutkimukseen vastasi 1 127 opettajaa ja esimiestä. Se on uusin tutkimus.

Menot