Uutiset

Luonnonsuojelu jakaa Suomen valtatrioa

Luontoa pitää suojella, mutta tulevat hallituspuolueet ovat hieman eri linjoilla siitä, kuinka tiukasti luontoa on suojeltava.

Puolueiden vaaliohjelmissa ja strategisissa hallitusohjelmissa näkyy se, että erityisesti Perussuomalaisten ympäristölinjaukset erottuvat joukosta.

Perussuomalaisten muutamat näkemykset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne suututtavat luontoaktivisteja varmasti.

Perussuomalaiset ei esimerkiksi halua Suomen sitoutuvan EU:n ilmastotavoitteisiin ilman ”reilua taakanjakoa”.

Puolue pitää lisäksi hirvieläinkantaa ylisuurena, liito-oravia määrältään suurempana kuin tamperelaisia, harmaahylkeiden määrää sopeutettavana, kaivosteollisuutta ja turkistarhausta merkittävinä työllistäjinä ja luonnonsuojelua ylimitoitettuna metsäteollisuuden näkökulmasta. Perussuomalaisten maaseutuohjelman mukaan luonto pitäisi pelastaa luonnonsuojelijoilta itseltään.

KESKUSTAN ja kokoomuksen vaaliohjelmiin on sen sijaan otettu kirjauksia, joista monet ympäristöjärjestöt ovat yhtä mieltä. Esimerkiksi ilmastonmuutosta halutaan torjua, samoin kuin lannan valuminen Itämereen ja muihin vesistöihin.

Ravinteiden kierrätys on yksi sellaisista suojelutoimista, joista kaikki kolme puoluetta ovat yhtä mieltä. Myös biotalouteen ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan satsaamiseen on kaikilla haluja.

Ympäristönäkökulmasta voi syntyä ainakin luonnonsuojelijoiden kanssa näkemyseroja siitä, kuinka hyvin keskustan tavoite lisätä teollisuuden puun käyttöä 10 miljoonalla kuutiometrillä onnistuu.

Keskusta kehittäisi luonnonsuojelua erityisesti vapaaehtoisin keinoin.

KAIKILLA puolueilla on ohjelmissaan mainintoja byrokratian purkamisesta ja lupakäytäntöjen helpottamisesta.

Sääntöjen purku voi kohdistua myös ympäristökysymyksiin sellaisella tavalla, mikä ei luontoaktiiveja miellytä.

Kokoomuksella on triosta eniten mainintoja ympäristönsuojelusta vaaliohjelmistossaan. Puolue verottaisi ympäristölle haitallista toimintaa muuta toimintaa raskaammin ja vaatii luontokohteita myös lähelle kaupunkeja.

Ydinvoimaa ei suljeta pois, vaikka puhdasta energiaa halutaan suosia.

HALLITUSNEUVOTTELUISTA toistaiseksi julkistetuissa linjapapereissa ympäristöstä on muutamia mainintoja. Ympäristönsuojelu aiotaan huomioida esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä vapaakauppasopimuksessa. EU:sta halutaan lisäksi edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa sekä puhtaassa teknologiassa.

Sen sijaan arktisella alueella Suomi aikoo olla aktiivinen, kestävä kehitys huomioiden. Esimerkiksi öljynporaus arktisella alueella huolestuttaa ympäristöjärjestöjä.

Varsinainen hallitusohjelma sekä tulevan hallituksen budjettiratkaisut osoittavat viimeistään sen, kuinka paljon ympäristö saa huomiota tiukan talouden aikana.

Hallitusneuvotteluissa yhdenkään työryhmän teemaksi ei tullut suoraan ympäristöä, joskin biotalousryhmässä sitä varmasti sivutaan.

Ossi Rajala

Asiasanat

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic