Uutiset

Luonnonsuojeluyhdistys valittaa Mäskälän louhintaluvasta

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys valittaa Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan marraskuussa hyväksymästä päätöksestä, jolla se myönsi ympäristöluvan kallion louhintaan Mäskälän Velssinmäellä.

Yhdistys ilmoittaa myös tekevänsä rikosilmoituksen liito-oravan reviirin laittomasta tuhoamisesta.

Luonnonsuojeluyhdistys vaatii niin ikään, että louhintaan liittyvä ympäristölupa palautetaan käsittelyyn ja toiminta alueella lopetetaan, kunnes asiaan liittyvät rikostutkinnat on saatu päätökseen.

Lisäksi yhdistys edellyttää, että ennen toiminnan jatkamista laaditaan luotettavat luontoselvitykset, jotka sisältävät vähintään liito-orava-, lepakko- ja luontotyyppikartoitukset,

Mäskälän alueelle on ennestään kaksi lupaa, toinen soranotolle ja toinen kallionlouhintaan. Viime vuoden lopulla kalliota kuitenkin louhittiin näiden lupien piiriin kuulumattomalta alueelta.


Tie vajosi suohon

Maanomistaja ja maa-aineksen ottamisesta vastannut Hämeen Kuljetus selittivät, että luvallisille sora- ja louhinta-alueille johtava tie ei kestänyt raskaita kuljetuksia, vaan vajosi suohon.

Sen tuntumaan tehtiin uusi tie, jonka pohjaksi louhittiin kalliota. Lautakunta ei vakuuttunut tästä, vaan jätti asian kesällä syyttäjän ratkaistavaksi.

Sittemmin Mäskälään haettiin louhintalupa 15 vuodeksi. Kaikkiaan tavoitteena on louhia kiveä hieman vaille miljoona kuutiota. Vuosittaiseksi louhintamääräksi tulee noin 63 700 kuutiota.

Lautakunta myönsi marraskuussa ympäristöluvan kallion louhintaan. Sen lisäksi tarvitaan vielä maa-aineslupa, jota lautakunta edelleenkin pohtii. (HäSa)