Uutiset

Luontaistuotteet halutaan pitää terveyskauppojen hyllyillä

Terveyskauppojen kasvirohdosvalmisteiden rivit ovat harvenneet, ja alalla pelätään, että yhä useampien tuttujen tuotteiden myynti muualla kuin apteekeissa kielletään.

Luontaistuotealan yrittäjien huoli alkoi EU:n lääkedirektiivistä, jonka takia vuonna 2005 pantiin täytäntöön lääkelain muutos. Lainmuutoksen jälkeen Suomessa myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet on määrätty automaattisesti vain apteekkimyyntiin kun taas perinteisiä kasvirohdosvalmisteita voidaan myydä myös elintarvikeliikkeissä, kuten terveyskaupoissa.

-Aikaisemmin laissa ei ollut tällaista automaattia, vaan Fimea päätti tapauskohtaisesti rohdosvalmisteen myyntipaikan. Nyt lukuisia aikaisemmin vapaasti myytäviä rohdosvalmisteita ohjataan vain apteekkien myytäväksi, Luontaistuotealan keskusliiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö sanoo.


EU-maiden käytännöissä eroja

Mika Rönkön mukaan kummallisinta on se, että samaa tuotetta voi muissa maissa myydä terveyskaupoissa, vaikka se olisi Suomessa kiellettyä.

-Esimerkiksi eräs auringonhattu-uute on Ruotsin lääkeviranomaisten mukaan perinteinen kasvirohdosvalmiste ja sitä saa myydä vapaasti. Suomessa tuote on taas luokiteltu myyntiluvan vaativaksi kasvirohdosvalmisteeksi ja Fimea vaatii sen siirtämistä apteekkimyyntiin, kertoo Rönkkö.

Rönkön mukaan muissa EU-maissa ei rohdosvalmisteiden myynnin suhteen olla yhtä tiukkoja. Hänen mielestään näyttäisikin siltä, että Suomen viranomaiset haluavat suosia apteekkeja rohdosten jakelukanavina.

Yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helteen mukaan Fimea arvio kasvirohdosvalmisteita yhteisten EU-säädösten mukaisesti. Kasvirohdosvalmisteiden myyntiluvat ja rekisteröinnit myönnetään kuitenkin toistaiseksi pääasiassa kansallisissa hakemuskäsittelyissä, joten päätöksissä saattaa olla eroja EU-maiden välillä.

Marjo-Riitta Helle vakuuttaa, ettei kasvirohdosvalmisteita pyritä erityisesti siirtämään apteekkimyyntiin. Helle kuitenkin muistuttaa, että osa kasvirohdosvalmisteista edellyttää teho- ja turvallisuusominaisuuksiensa vuoksi myyntilupaa. Tällöin niitä myydään vain apteekeissa.

-Missään tapauksessa mitään trendiä kasvirohdosten siirtämisestä apteekkimyyntiin ei ole tullut. Koska lainsäädäntö muuttui EU-direktiivin takia, käydään kaikki vanhat valmisteet läpi uudelleen ja katsotaan, voiko niitä lain mukaan myydä vielä muuallakin kuin apteekeissa, Helle sanoo.

Helteen mukaan asiakkaan turvallisuus on tärkeintä kun pohditaan, pitäisikö kasvirohdos siirtää apteekkimyyntiin.


Fytonomi tuntee rohdokset

Mika Rönkön mielestä Suomen noudattama käytäntö johtaa kilpailun estämiseen ja rajoittamiseen. Kuluttajan kannalta myös valikoima kaventuu.

Luontaistuotealan keskusliitto teki asiasta toimenpidepyynnön Kilpailuvirastolle ja kantelun oikeuskanslerille. Viime vuonna liitto teki myös kantelun Euroopan komissioon. Rönkkö arvioi, että kanteluprosessi voi kestää jopa kaksi vuotta.

Rönkön mukaan luontaistuotekauppoja harmittaa myös se, että ne ovat määrätietoisesti kouluttaneet työntekijöitään kasvirohdosvalmisteiden myyntiin. Fytonomeja eli ravintolisä- ja rohdosasiantuntijoita on koulutettu jo noin 20 vuoden ajan.

-Luontaistuotteiden siirtämistä apteekkiin ei voida perustella sillä, ettei luontaistuotekaupalla olisi asianosaavaa henkilökuntaa. Yksittäistapauksissa asiakas voi toki kysyä lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteensopivuutta lääkäriltä tai apteekista, Rönkkö sanoo.

Rönkkö ei vielä uskalla arvioida mahdollisia työllisyysvaikutuksia luontaistuotealalla.

Asiantuntijaproviisori Ari Jansen Apteekkariliitosta kertoo, että rohdosvalmisteet kuuluvat myös farmaseuttien ja proviisorien koulutukseen.

-Farmaseuttien ja proviisorien koulutus antaa hyvän kokonaisnäkemyksen lääkkeellisistä rohdoksista osana lääkkeillä suoritettavaa itsehoitoa. Apteekeissa osataan neuvoa asiakasta siinä onko rohdosvalmiste hoidon kannalta riittävä, tulisiko se korvata jollakin lääkevalmisteella vai pitäisikö potilaan mennä lääkärin vastaanotolle, Jansen sanoo. (HäSa)