Uutiset

Luonto-Liitto valitti maakuntakaavasta ympäristöministeriölle

Luonto-Liitto ja sen Hämeen piiri ovat tehneet Kanta-Hämeen maakuntakaavasta valituksen ympäristöministeriölle.

Luonto-Liitto vetosi ministeriöön, että se jättäisi kaavan vahvistamatta maa-ainestenoton aluevarausten osalta. Maakuntakaava ei järjestöjen mielestä vastaa sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja vaatimuksia. Samalla kaava on Luonto-Liiton mielestä monellakin tapaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen.

– Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota muun muassa alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen. Tämä näyttää unohtuneen kaavan laatineelta Hämeen liitolta, kritisoi Luonto-Liiton suojeluasiantuntija Keijo Savola.

Järjestön mukaan kaavan turvevarauksissa on mukana huomattava osa maakunnan jäljelläolevista, pelloksiraivuulta säästyneistä suomuodostumista.

– Erityisen huolestuttavaa on, että varauksissa on mukana lähes luonnontilainen Hattulan Leteensuo. Kanta-Hämeen soiden suojelutaso on kuitenkin kaukana suotuisasta, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Juho Kytömäki. (HäSa)

Päivän lehti

13.7.2020