Uutiset

Luontoväki muuttaisi Sammalistonsuon lintuparatiisiksi

Kaulushaikaran, valkoposkihanhen tai taivaanvuohen tapaa varmimmin Riihimäellä Sammalistonsuolla. Muuttavat kahlaajat poikkeavat keväisin ja syksyisin Kekkilän turvesuolle kertyvillä vesialtailla ja jokunen pari jää jopa pesimään ruohomättäille. Muuttajat levähtävät matkallaan Siperian tundran ja Afrikan rantojen välillä Riihimäellä.

Lintuharrastajien puolen vuosisadan ajan ihailema suo halutaan pyhittää kokonaan linnuille, kun turve on saatu kuorittua ja jatkokäyttö on ratkaistava. Suunnitelmat suon kuivaamisesta ja muuttamisesta viljelypelloksi tai istutusmetsäksi eivät saa luonnonsuojelijoilta hyväksyntää. Luonnonoloja pitäisi päin vastoin parantaa lintujen pesintää varten syventämällä vesialtaita ja kasaamalla pesintäkumpuja.

Lintuveden perustamisesta hyötyisi koko seutukunta, kun harrastajat suuntaisivat entistä useammin suolle. Lintumatkan uskotaan suuntautuvan Riihimäelle Hangon tai Porin sijaan, kunhan Sammalistonsuon lajisto kasvaisi riittävän houkuttelevaksi. Suo sopisi myös Kanta-Hämeen ensimmäisen lintuaseman paikaksi. Lintuasemalla rengastetaan lintuja sekä seurataan ja tutkitaan niiden muuttoa. Riihimäelle syntyisi tieteellinen tutkimuskeskus.


Suolla riittää vielä nostettavaa

Vapo hakee ympäristölupaa turpeen ottoon ja maa-ainesten vastaanottoon Sammalistonsuolla, jossa yhtiöllä on ollut turpeennostoa 1970-luvulta lähtien. Turpeennoston arvellaan kestävän vielä vuoteen 2025. Edellisessä ympäristöluvassa noston laskettiin loppuvan vuonna 2015.

Niin Riihimäen ympäristölautakunta kuin luonnonsuojeluyhdistys pitävät Vapon ympäristölupahakemusta puutteellisena. Nostettavan turpeen määrää ei kerrota, seutukunnan maanrakennuksessa syntyvän maan vastaanotolle ja energiapuun käsittelylle ei haeta eri lupia, vaikka toiminta on uutta. Liikennemäärien lisääntymistä ei kerrota. Myös meluselvitykset puuttuvat.

Kaikkiaan 230 neliömetrin laajuisella suoalueella on turpeen nosto jo lopetettu 38 neliömetrin alueella. Loppusuolla turpeen nosto ja sekoittaminen saveen jatkuu toistaiseksi. Saven lisäksi multaa aiotaan valmistaa sekoittamalla turpeeseen paikalle tuotavaa puhdasta maata.(HäSa)

Menot