Uutiset

Luottokanta kasvoi kaikissa maakunnissa

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta kasvoi viime vuonna 11 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna. Viime vuoden lopussa luottokanta oli 132 miljardia euroa.

Kotitalouksien luotot lisääntyivät vuoden aikana 15 prosenttia. Kasvua siivitti erityisesti asuntolainojen kasvu. Hämäläisten kotitalouksien lainoista neljä viidesosaa on asuntolainoja.

Kanta-Hämeen niin sanottu yleisöluottokanta on noussut 3,5 miljardiin euroon. Yleisöluottokantaan lasketaan muun muassa yksityisten ihmisten, yritysten, asuntoyhteisöjen ja kuntien lainat.

Hämeessä lähes kaksi kolmasosaa yleisöluottokannasta on kotitalouksilla. Yritysten lainakanta kasvoi noin kymmenellä prosentilla. Yritystoimintaa varten nostettuja luottoja oli koko Suomessa viime vuonna 47 miljardia euroa. (HäSa)

Päivän lehti

9.7.2020