Uutiset

Luukkaanlahdesta kalastuspuisto?

Ajatus saattaa äkkipäätään tuntua utopistiselta, muttei sitä välttämättä ole. Hämeen TE-keskuksessa on pohdittu mahdollisuutta kunnostaa Hämeenlinnan Luukkaanlahti niin, että se soveltuisi vaativaan virkistys- ja kalastuskäyttöön.

Kunnostus tukisi luontevasti kaupungin rantojen käyttöönottoa ja kansallisen kaupunkipuiston kehittämistä.

Hanke toteutettaisiin ohjaamalla Kutalanjoen alaosan uoma lahteen, jolloin veden laatu paranisi lohikaloille sopivaksi.

Ilman muuta tarvittaisiin myös lahden ruoppaus, jolloin sedimentissä mahdollisesti olevat haitta-aineet poistuisivat.

Lahden rannat kunnostettaisiin puistomaisiksi ja rakennettaisiin alueelle kalastajien tarvitsemat palvelut. Lahti eristettäisiin Vanajavedestä välpällä tai pohjapadolla ja sitä hoidettaisiin jatkuvilla pyyntikokoisten kalojen istutuksilla.

Hankkeen realistisuuden arvioimiseksi tarvitaan esiselvitys, jossa kartoitetaan toteutuksen edellytykset mm. kaavoituksen kannalta, tekniset ratkaisuvaihtoehdot, ekologiset vaikutukset, kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet. Ennen esiselvitystä lienee hyvä odottaa Luukkaanlahden pohjan tutkimuksen tuloksia.

Jos kunnostushanke osoittautuu realistiseksi, voidaan esimerkkiä ottaa Lahdesta, jossa Pikku-Vesijärvi muutama vuosi sitten kunnostettiin urbaaniksi kalastuspuistoksi.

Jukka Muhonen

kalatalousjohtaja Hämeen TE-keskus

Hämeenlinna

Päivän lehti

30.3.2020