fbpx
Uutiset

Luvat voivat kitkeä salametsästystä

Luonnonsuojeluliitossa susien kannanhoidollisen metsästyksen hyvänä puolena nähdään mahdollisuus, että metsästyslupia myöntämällä voidaan kitkeä susien salametsästys.

Helsingin yliopiston arvion mukaan vuosittain on metsästetty salaa noin 30 sutta. Tänä vuonna alkanut kahden vuoden kokeilu on mahdollistanut susien metsästämisen luvallisesti. Kannanhoidollisen metsästyksen kokeilu jatkuu ensi vuoden.

– Jos kokeilu osoittaa, että kansan laintuntoa voidaan vaalia lähinnä antamalla kannanhoidollisia lupia ja pitää näin salametsästys kurissa, tämän voi nähdä onnistuneena susipolitiikkana, Luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö Matti Nieminen sanoo.

Nieminen korostaa, että susi on uhanalainen ja elinvoimainen kanta pitää turvata. Hänestä maa- ja metsätalousministeriön torstaina esittämä 39 suden metsästyskiintiö ensi vuodelle on suuri.

MINISTERIÖSTÄ korostetaan, että 39 sutta on enimmäismäärä, eikä koko kiintiötä ole tavoitteena metsästää. Lopullinen kiintiö päätetään, kun asetusluonnoksesta on annettu lausunnot.

Tälle vuodelle ministeriö asetti suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 29 sutta. Suomen riistakeskus myönsi luvat 24 sudelle ja saaliiksi saatiin 17. Metsästyskausi kestää tammikuun puolivälistä helmikuun puoliväliin ja luvat pitää hakea marraskuun loppuun mennessä.

Kaikista tälle vuodelle myönnetyistä susiluvista valitettiin. Hämeenlinnan ja Turun hallinto-oikeudet asettivat täytäntöönpanokiellot kolmelle päätökselle, joilla olisi mahdollistettu 5 suden metsästys neljästä laumasta. Muilla alueilla kieltoja ei asetettu, vaan hallinto-oikeudet sallivat metsästyksen. Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastajan Jussi Laanikarin mukaan tehdyt päätökset vaikuttavat siihen, että valitukset eivät hidastane ensi talven metsästystä.

Kannanhoidollinen metsästys ei ulotu poronhoitoalueelle, jossa susia saa ampua vahinkoperusteisilla luvilla. Tammi–heinäkuussa poronhoitoalueella on ammuttu 10 sutta. Tänä vuonna sudet ovat tappaneet 337 poroa, 68 lammasta, 6 nautaa ja 40 koiraa.

METSÄSTYS on vain osa susien hoitosuunnitelmaa. Suomen riistakeskuksen riistapäällikön Mikael Luoman mukaan tavoitteena on rakentaa luottamusta eri toimijoiden välillä. Reviiriyhteistyöryhmien toiminta alkaa alkuvuodesta. Ryhmissä on edustajia metsästysseuroista, riistanhoito-, luonnonsuojelu- ja kyläyhdistyksistä, karjankasvattajista, Metsähallituksesta, poliisista ja rajavartiostosta. Ryhmä miettii, miten rinnakkaiselo susien kanssa sujuu mahdollisimman hyvin.

Hoitosuunnitelmaan kuuluvat myös kannanseuranta ja menetelmien kehittäminen pihoissa vieraileviin susiin. Kannanseurantaan otetaan avuksi dna-näytekeräykset ulosteista. Marraskuun alun arvion mukaan susilaumoja on 22–43. Luonnonvarakeskus tarkentaa kannan kokoa joulukuussa, kun lumi tulee maahan ja jäljet näkyvät. Tammikuussa Suomen susikanta oli 240–268, kun mukaan laskettiin osittain Venäjän puolella kulkevat laumat.

Asiasanat

Menot