Uutiset

Maaherra Taina: lääneillä huoli palvelujen turvaamisesta

370-vuotiaille lääninhallituksille lisää tehtäviä

Maaherra Anneli Taina nostaa lääninhallitusten 370-vuotisjuhlallisuuksien keskellä esiin läänien yhteisen huolen kuntalaisten palvelujen turvaamisesta tulevaisuudessa.

Etelä-Suomen läänissä ongelma ilmenee kahdella tavalla. Niissä kunnissa, joiden asukasmäärät pienenevät, ei löydy varoja palvelujen tarjoamiseen, kun taas kasvavissa kunnissa vaikeuksia aiheuttaa nopeaan kehitykseen vastaaminen.

– Jos talous on huonolla tolalla ja jos kunnista ei löydy yhteistyöhalukkuutta muiden kuntien kanssa, niin silloin kuntalaiset saavat huonoja palveluja. Pahimmillaan syntyy kuntakriisi.

Taina kuitenkin korostaa, että kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt paljon ja kuntarajat eivät enää ole ylittämättömiä. Tehtyjen peruspalveluselvitysten mukaan tämän hetken suuri ongelma on löytää erityisammattitaitoa omaavaa henkilökuntaa, kuten erityis- ja lastentarhanopettajia.

Taina mainitsee, että yleisesti hyväksytyistä linjoista poikkeaminen on joskus hedelmällistä.

– Julkisuudessa puhutaan keikkalääkäreistä negatiivisena asiana, mutta esimerkiksi eräässä kunnassa järjestelmään ollaan ihan tyytyväisiä. Siellä ammattitaitoiset ihmiset antavat ne palvelut, joita todellisuudessa tarvitaan.

Alueiden asiantuntemus tehokäyttöön

Lääninhallitukset painivat samassa todellisuudessa muiden viranomaisten kanssa. Budjetti ei ole avoin piikki, henkilöstöä on tietty määrä ja toiminta on sopeutettava käytössä oleviin resursseihin.

Taina sanoo työsarkaa riittävän lääninhallituksen kaikilla toimialueilla, toisilla hiukan muita enemmän.

– Kuluttaja- ja kilpailuosastossa pitäisi satsata enemmän esimerkiksi kansalaisten tiedonsaantiin ja sosiaali- ja terveyspuolella kanteluasiat vaativat jatkuvasti lisää voimavaroja.

Ja laaja työkenttä laajenee entisestään. Jo ensi vuonna ministeriöistä siirretään aluesidonnaisia asioita lääninhallituksiin. Näitä ovat vahvojen alkoholijuomien lupa-asiat ja mahdollisesti EU-rahoitukseen sosiaali- ja terveyspuolella liittyvät asiat.

– Sellaisia suuntauksia on meneillään, että lääninhallituksiin tulee lisää tehtäviä ja alueen asiantuntemuksen kautta mennään lähemmäs kansalaisia, kiteyttää Taina.

Virastojen sijoituskeskustelut jatkuvat

Etelä-Suomen lääninhallitus on mukana valtioneuvoston alueellistamisohjelmassa, jossa pohditaan valtion virastojen sijoituspaikkoja ja tehtäviä. Hämeenlinnassa on viime aikoina puhuttu erityisesti maavoimien esikunnasta, josta kilpailee myös Mikkeli. Eduskunta päättää asiasta kuluvan kuun 22. päivänä.

– Maaherrana koen tärkeäksi tuoda esiin, että Hämeenlinna olisi ehdottomasti oikea paikka esikunnalle. Jos sijoituspaikaksi valitaan Mikkeli, mennään aluepolitiikan puolelle. Puolustusvoimien puolelta on hyvin varovasti annettu ymmärtää, että Helsingin pääesikunnan ja Tampereen materialaitoksen sijaintien takia Hämeenlinna on hyvä, mutta puolustusvoimissa tyydytään tietysti poliittisiin päätöksiin.

Toinen alueellistamiseen liittyvä iso muutos koskee sisäministeriön hallinnonalan tukipalvelujen yhteenkokoamista. Tukipalveluja on ehdotettu koottavaksi niin sanottuun palvelukeskukseen.

– Saako lääninhallitus kenties enemmän vastuuta vai siirtyykö työ palvelukeskukseen ja mihin palvelukeskus sijoitetaan, listaa Taina avoimia kysymyksiä.

Mahdolliselta toimintojen siirtolistalta löytyvät myös talous- ja henkilöstöasiat, joita hoidetaan kenties tulevaisuudessa Helsingin sijasta Hämeenlinnassa tai Kouvolassa.

– Käymme näistä jatkuvasti keskusteluja. Seuraava neuvottelu on nyt perjantaina sisäasiainministeriössä, sanoo Taina.

TERHO AALTO / HÄMEEN SANOMAT

Maaherra Anneli Taina työhuoneessaan, lääninhallituksen vanhassa päärakennuksessa.

– Tämä on urani kaunein työhuone, sanoo Taina.

Päivän lehti

2.6.2020