Uutiset

Maailman pohjavesivarat hupenevat

Tuoreet ennustemallit maapallon pohjavesivaroista kertovat, että monilla alueilla maapalloa pohjavesi uhkaa loppua vuoteen 2050 mennessä.

Tällaisia alueita ovat Espanjan ja Italian eteläosat sekä Intian Ylä-Gangesin alue.

Yhdysvalloissa pohjavesivarannot Kalifornian Keskuslaaksossa ja San Joaquinin laaksossa saattavat hävitä jo 2030-luvulla. Texasissa, Oklahomassa ja New Mexicossa raja tulee vastaan 2050–2070-luvuilla.

Tutkimustuloksista kertoi hydrologi Inge de Graaf Colorado School of Minesista Amerikan geofysikaalisen unionin (AGU) kokouksessa San Franciscossa.

Vuoteen 2050 mennessä jopa 1,8 miljardia ihmistä voi elää alueilla, joissa pohjavedet ovat joko kokonaan tai osittain hävinneet. Syynä tähän on pohjaveden liiallinen pumppaaminen juomavedeksi ja maanviljelysten kasteluun.

– Vaikka monet pohjavesivarannot säilyvät tuottavina, taloudellisesti hyödynnettävä pohjavesi on jo saavuttamattomissa tai muuttuu siksi lähitulevaisuudessa erityisesti intensiivisesti kastelluilla alueilla maailman kuivilla seuduilla, de Graaf sanoi phys.org-verkkosivuston mukaan.

Näitä kuivia alueita ovat muun muassa Yhdysvaltain preeria-alueet, Intian Indus- ja Ganges-joen laaksot sekä osat Argentiinaa ja Australiaa.

Kun pintavettä ei ole käytettävissä, juoma- ja kasteluvesi nostetaan pohjavedestä.

Myös ilmastonmuutoksen odotetaan alentavan pohjaveden pintaa tulevaisuudessa.

Noin 8–9 prosenttia maapallon viljelymaasta kastellaan pohjavedellä. Tällä tavalla tuotetaan noin 20 prosenttia kaikesta ruoasta.

– Mikäli uusiutumattoman pohjaveden käyttö lopetettaisiin… noin 5–6 prosenttia ruoan tuotannosta kärsisi, de Graaf sanoi seeker.com-verkkosivuston mukaan.

Tutkimuksessa yhdistettiin ensi kerran satelliittien keräämää informaatiota dataan, joka kertoo pohjavesivarantojen rakenteesta, veden kerääntymisestä sekä pohjaveden ja pintaveden vuorovaikutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana Utrechtin yliopisto Hollannista.

Pohjaveden luokitellaan hävinneen siinä vaiheessa, kun vedenpinnan taso on laskenut kahdessa vuodessa yli sata metriä.

– Vesipatsaan laskiessa pumppauskulut nousevat ja kaivojen ylläpito maksaa yhä enemmän, sanoi de Graaf cbc.ca-sivuston mukaan.

Tiedemiehet eivät tiedä, paljonko vettä maapallon pohjavesissä on. Uusi tutkimus antaa kuitenkin arvion siitä, kuinka paljon tätä vettä on tarjolla tulevaisuudessa.

Viime vuonna julkaistun Kalifornian yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset ovat kuivattamassa noin kolmannesta maailman suurimmista pohjavesivarannoista.

Kahdeksan kaikkiaan 37:sta suurimmasta pohjavesivarannosta on Nasan satelliittikuvien analyysiin perustuvan tutkimuksen mukaan ”ylirasitettuja”.

Pahimmin ovat kärsineet Saudi-Arabian, Irakin, Qatarin ja Syyrian pohjavesivarat. Toiseksi pahimmin ovat huvenneet Luoteis-Intian ja Pakistanin pohjavedet.

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic