Uutiset

Maakuntakaava mahdollistaa isoja kauppaliikkeitä Turengin seudulle

Janakkala on saamassa monia esityksiään läpi ensimmäiseen vaihemaakuntakaavaan. Yleiskaavasuunittelija Ismo Holstila on tyytyväinen, koska maakuntaliiton kaavaesitys mahdollistaa suurten kauppaliikkeiden tulon Turenkiin ja moottoritien läheisyyteen.

-Hyvä asia on myös se, että Rehakan alue muuttuu erityisalueesta työpaikka-alueeksi. Se on aika iso muutos.


Kolme isoa kauppaa

Janakkala halusi ensimmäiseen vaihemaakuntakaavaan useita kaupan suuryksiköitä, ja sai haluamansa läpi. Yksi on tulossa Turengin ydinkeskustaan, yksi Sokeritehtaan alueelle ja yksi Turengintien varteen moottoritien lähelle. Viime mainittu on erikoistavarakaupan tai paljon tilaa vievä vähittäiskaupan yksikkö.

Ismo Holstilan mukaan tällaiset varaukset on nyt tärkeää saada maakuntakaavaan.

-Laki on muuttumassa niin, ettei niitä myöhemmin voida sijoittaa kunnan tekemillä päätöksillä, jos niitä ei ole maakuntakaavassa.


Uusi työpaikka-alue Turenkiin

Uusittu kaavaluonnos sisältää Hiidenkorven työpaikka-alueen, joka sijaitsee Turengintien eteläpuolella eli toisella puolella tietä kuin Rastikankaan työpaikka-alue. Lännessä alue ulottuu Santasillantielle saakka. Tämä alue tuli kaavaluonnokseen juuri sellaisena kuin kunta sen halusikin.

Sen sijaan Tervakoskelle, moottoritien itäpuolelle osoitettu työpaikka-alue on kaavaluonnoksessa suppeampi kuin kunnan esittämä alue eikä ulotu lainkaan Leppäkoskentien pohjoispuolelle.

Tämä ei ole Holstilan mukaan kunnan kannalta ongelmallista eikä estä kaavoitusta.


Asutus rajoittaa teollisuutta

Punkan alueelle on luonnokseen merkitty kaksi työpaikka-aluetta. Moottoritien itäpuolista alue ei laajene luonnoksessa niin kuin kunta olisi toivonut. Menetys ei kuitenkaan ole Holstilan mukaan iso.

-Tämä on hankala alue, koska siellä on asutusta. Kunnan rakennemalli osoitti sinne lisää työpaikka-aluetta, mutta päätarkoitus oli osoittaa, ettei sinne voida sijoittaa lisää asutusta.

Punkan alueen asukkaat ilmaisivat maakuntaliitolle vastustuksensa työpaikka-alueen suurentamista kohtaan


Rehakan alue kehittyy

Holstilan mielestä on merkittävää, että kaavaluonnos mahdollistaa Rehakan alueen kehittämisen. Entisen kaatopaikka-alueen kaavamerkintä muutetaan teollisuus- ja varastoalueeksi.

-Se toiminta, mitä siellä on, ei ole ristiriidassa uuden merkinnän kanssa. Tämmöinen kaava todistaa, ettei vanhantapainen jätteiden sijoittaminen tai käsittely jatku siellä, Holstila sanoo.

Janakkalan kunnanhallitus antoi lausuntonsa 1. vaihemaakuntakaavaesityksestä maanantaina. (HäSa)

Mainos