Uutiset

Maakuntakaavasta kaikkiaan 29 valitusta

Kanta-Hämeen maakuntakaavasta on jätetty kaikkiaan 29 valitusta. Eniten valituksia on tehty yksittäisistä Myg-merkinnöistä eli maa- ja metsätalousvaltaisista alueista, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas geologinen muodostuma tai maa-aineslain tarkoittama kaunis maisema.

Osa valituksista kohdistuu turpeenotto- ja kallionlouhinta-alueisiin. Ainoat tielinjauksia koskevat valitukset on tehty Riihimäen läntisestä sisääntulotiestä.

Ympäristöministeriö pyytää valituksista vastineet Hämeen liitolta saatuaan maakuntakaavan liitolta käsiteltäväkseen. Valittajilta kuullaan Hämeen liiton vastineisiin vastaukset ennen kuin ministeriö ratkaisee valitukset ja vahvistaa kaavan.

Päivän lehti

11.8.2020