Uutiset

Maakuntien työryhmä suunnittelee uudistuksia

Kansanedustaja Johannes Koskinen (sd.) vetää parlamentaarista työryhmää, joka pohtii maakuntauudistuksen suuntaa. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran marraskuussa, ja sen pitää saada esityksensä valmiiksi joulukuussa.

Ryhmän muita jäseniä ovat muun muassa kansanedustajat Ilkka Kanerva (kok.) ja Osmo Soininvaara (vihr.). Kaikki jäsenet kuuluvat jonkin maakuntaliiton puheenjohtajistoon, mutta kaikki eivät ole kansanedustajia. Kaikki poliittiset ryhmät ovat edustettuina.

-Maakuntauudistus linkittyy suoraan kuntauudistukseen, vaikkakin kuntauudistusta varten perustetaan oma parlamentaarinen seurantaryhmä. Se nimitetään lähiaikoina, Koskinen kertoo.

Elyt ja avit pohdintaan

Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi (kok.) sanoi torstaina Hattulassa järjestetyssä Kuntapäivässä, että hänen mielestään maakunnalla, elyllä, avilla ja vaalipiirillä voisi olla yhtenevät rajat.

Koskinenkin sanoo, myös elyjen ja avien jakoja ja tehtäviä pitää tulevaisuudessa tarkistaa.

-Mutta ely- ja avi-uudistus oli niin hätäinen, että tämä vaalikausi on varmaankin parempi rauhoittaa keskustelulta. Mutta varmaankin elyjen ja avien pohtiminen tulee eteen ensi vaalikauden alussa.

Uusi eduskuntavaalikausi alkaa vajaan neljän vuoden kuluttua vuonna 2015. Elyt ja avit perustettiin viime vaalikaudella vuonna 2010. Ne korvasivat muun muassa entiset ympäristökeskukset ja lääninhallitukset.

Valtion tehtäviä kuntapuolelle?

-Kyllä elyt ja avit linkittyvät maakuntauudistukseen. Toinen kysymys on, ovatko niiden toimialueet maakuntien kerrannaisia vai päästäänkö siihen, että olisi sama toimialuejako elyillä ja maakunnilla.

Kerrannaisuus tarkoittaa Koskisen mukaan sitä, että yhdessä elyssä olisi useampi maakunta.

-Sitäkin pitää miettiä, tavoitellaanko muutoksia valtio-kuntarajapintaan. Eli onko sellaisia asioita, jotka voisivat olla kuntayhtymäpuolella hoidettavia, mutta jotka nyt ovat valtion viranomaisilla. (HäSa)

SUOMEKSI ely = elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, avi = aluehallintovirasto