Uutiset

Maanteiden peuravaaraa pitää torjua tehokkaasti

Metsästysseurojen vapaaehtoistyö on korvaamattoman arvokasta. On käsittämätöntä, ettei valtiolla ole ollut viime vuosina varaa edes vanhojen riista-aitojen kunnostamiseen.

Kanta-Hämeen maantiet ovat monin paikoin maan pahinta peuravaara-aluetta. Valkohäntäpeura eli tieteellisemmältä nimeltään valkohäntäkauris on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti.

Peurat ovat kauniita luonnossa. Laji kuuluu hämäläisiin metsiin ja metsänlaitoihin – mutta ei maanteille.

Metsästysseurojen vapaaehtoistyö, metsästys, on hirvieläinkantojen kurissa pitämiseksi ja vahinkojen estämiseksi korvaamattoman arvokasta.

Peurakannan hoito vaatii tarkkuutta ja tasapainoilua esimerkiksi ruokinnan ja kannan karsimisen välillä. Kannat on pidettävä metsästettävinä, mutta sellaisina, että ongelmia liikenteelle tai maa- ja metsätaloudelle ei aiheudu liikaa.

Kun kannat ovat nyt isoja, on herännyt keskustelua myös lupajärjestelmästä luopumisesta. Riistakeskus perustelee lupajärjestelmää sen mukana tulevalla arvokkaalla tiedolla (Yle 15.8.). Jos tietoa ei olisi, ei voitaisi tämänsyksyisellä tavalla tarvittaessa lisätä lupamäärää kannan karsimiseksi.

Valkohäntäpeuran kaatolupia on eteläisessä Hämeessä myönnetty jopa 36 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Nousu on ollut samaa tasoa koko maassa (Yle 15.8.), ja lupamäärä on koko maassa ennätyksellinen.

Metsästäjien vapaa-aikanaan antaman panoksen lisäksi tarvitaan myös pääasiallisen tienpitäjän eli valtion aikaisempaa suurempia panostuksia. Peuravaara on maanteillä aivan liian suuri.

Kantatie 54:lle Lopella rakennettava riista-aita (HäSa 17.8.) tulee enemmän kuin tarpeeseen, ja on täysin käsittämätöntä, ettei valtiolla ole ollut viime vuosina varaa edes vanhojen riista-aitojen kunnostamiseen.

Eläimillä pitää olla mahdollisuus myös ihmisen rakentamien esteiden ylittämiseen. Siksi vihersillat ovat tärkeitä tienrakennushankkeissa.

Hyvä esimerkki kevyemmästä liikenneturvallisuustyöstä löytyy 10-tien varresta Hämeenlinnasta. Paikallinen metsästysseura on talkootyönä jo vuosien ajan tehnyt ja uusinut hirvinauhaa, joka ohjaa hirvieläinten liikkeitä. Autoilijoiden on syytä muistaa, että nauha ja hirvivaara-merkit kertovat todellisen vaaran paikasta.

Mainos