Uutiset

Maaperä pehmeää moottoritien kattamisen kohdalla

Maaperä Turuntien ja Paasikiventien siltojen välisellä alueella Hämeenlinnassa on sen verran pehmeää, että moottoritien kattaminen joudutaan perustamaan paaluttamalla. Mm. asuntoja ja kauppakeskuksen rakentava NCC on varautunut paalutukseen hankkeen kokonaiskustannuksissa, jotka ovat 120 miljoonaa euroa. Hämeenlinnan kaupungin muutaman vuoden vanhoista kairaustutkimuksista selviää, että alueella on noin 14 metriin asti savista ja helposti routivaa silttiä, ennen kuin vastaan tulee kovempaa kiviainesta sisältävää moreenia. NCC aikoo teettää tämän vuoden aikana omat perustelliset pohjatutkimuksensa, joista selviää, missä mittakaavassa paaluttaminen joudutaan tekemään.