Uutiset

Maatalouden leikkaukset hiertävät viljelijöitä

Joukko maanviljelijöitä ja metsänomistajia oli koolla Eduskuntatalon edustalla keskiviikkona. Pienimuotoisessa mielenilmaisussa vedottiin eduskuntaryhmiin, ettei maatalouteen kohdistuvia leikkauksia ja veronkorotuksia toteutettaisi.

Etelähämäläisiä maanviljelijöitä ja metsänomistajia edustavan MTK Hämeen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kataja kuvaa tapaamista myönteiseksi.

-Vetoomusta olivat vastaanottamassa kaikkien eduskuntaryhmien edustajat. Kotimainen ruoka, metsä ja bioenergia ovat tärkeitä asioita, joita arvostetaan. Viljelijöiden toimeentulosta ollaan huolissaan.

MTK Häme on tyytymätön hallituksen budjettiesitykseen, jossa esitetään ensi vuodelle kaikkiaan yli sadan miljoonan euron leikkausta maataloudelle.

-Hämäläisiä viljelijöitä ollaan ajamassa ahtaalle. Maatalouden kannattavuus on nyt jo erittäin heikko ja maatalous ei kestä lisäleikkauksia, Kataja sanoo.

Viljelijöiden tuesta leikattaisiin noin 40 miljoonaa euroa, maatalouden energiaveron palautuksesta 20 miljoonaa ja maatalouden luopumistuesta lähes 30 miljoonaa. Varojen siirtoa maatalouden kehittämisrahastoon ei tehtäisi ja maatalouden neuvontaa ja kehittämistä 4-H työtä myöten karsitaan. Lisäksi maa- ja metsätaloutta rasittaa pääomaveron korotus 30 prosenttiin.

Kannattavuus alimmillaan

Kataja viittaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen selvitykseen, jonka mukaan maatalouden kannattavuutta osoittava kannattavuuskerroin vajoaa tänä vuonna alimmalle tasolle koko 2000-luvulla.

-Viljelijä saa tänä vuonna työlleen keskimäärin noin viiden euron tuntipalkan ja 2,2 prosentin koron sijoittamalleen pääomalle.

-Esitetyt budjettileikkaukset merkitsevät kaikkiaan yli viiden prosentin alennusta maataloustuloon, joka on muutoinkin alenemassa korkeiden kustannusten ja heikkojen tuottajahintojen vuoksi.

Katajan mukaan budjettiesitys on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. Hallitusohjelmassa luvataan turvata perheviljelmien toimintaedellytykset sekä puhutaan vahvasti suomalaisen lähi- ja luomuruuan puolesta.

Nuoret viljelijät ahtaalla

MTK:n mukaan leikkaukset iskevät rajuimmin nuoriin, juuri investoineisiin maaseudun yrittäjiin ja työsidonnaisiin kotieläinyrittäjiin.

-Leikkaukset vaarantavat kymmeniä tuhansia työpaikkoja elintarvike- ja metsäsektorilla. Lisäksi leikkaukset heikentävät uudella rahoituskaudella Suomen mahdollisuuksia saada EU:lta riittävästi rahoitusta maatalous- ja rakennepolitiikkaan, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Aarno Puttonen sanoo.

Puttosen mukaan tuottajat ovat valmiita tekemään vihreää, kestävää kasvua Suomelle, jotta Suomelle tärkeät elintarvike- ja metsäteollisuuden ja näiden palveluiden työpaikat säilyvät.

-Tuottajat eivät voi kuitenkaan tuotantoaan harjoittaa ja kehittää, jos tuottajan eväspussi tyhjennetään ja yrittäjä jätetään täysin markkinoiden armoille. (HäSa)