Uutiset

Maito voisi virrata meijerin lisäksi suoraan kuluttajille

Mitä jos maidontuottajat voisivat myydä entistä enemmän maitoa suoraan tilalta kuluttajalle?

Tätä ovat pohtineet viime aikoina tuottajien lisäksi viranomaiset. Nykyinen käytäntö on, että tilalta saa myydä suoraan kuluttajalle vuosittain 2500 litraa raakamaitoa ja saman verran ternimaitoa. Lisäksi paikalliseen vähittäismyyntiin saa myydä 2500 litraa jäädytettyä ternimaitoa.

Näissä rajoissa tapahtuvan maidonmyynnin katsotaan nykyään kuuluvan osana alkutuotantoon, eikä tilan siksi tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta eikä yrittäjiltä edellytetä omavalvontasuunnitelmaa.

Raja-arvot ovat kuitenkin niin pieniä, ettei tilojen ole käytännössä ollut kannattavaa ryhtyä kehittämään suoramyyntiä.

Täyskiellollakin kannattajansa
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastaja, jaostopäällikkö Pirjo Korpela kertoo Eviran linjanneen vuosien mittaan useampaan kertaan, että ulos myytävän raakamaidon osuuden voisi nelinkertaistaa 10 000 litraan.

-Määrä vastaa keskimäärin yhden lehmän vuosituotantoa. Olemme laskeskelleet, että tämä määrä olisi sopiva kannattavuuden näkökulmasta. Tällainen myynti voisi monimuotoistaa maaseutua, Korpela sanoo.

Suunnitelmilla on kuitenkin vastustajansa, ja lausuntokierroksella on Korpelan mukaan myös esitetty, että raakamaidon myynti tiloilta tulisi kieltää kokonaan. Tähän antaa vapaat kädet myös EU-lainsäädäntö.

-Suomessa tätä ei ole otettu käyttöön, koska maidon on katsottu olevan turvallista ja hyvälaatuista. Täyskieltoa on pidetty liioitteluna.

Litramäärien kasvattamista on vastustettu hygieniaan vedoten. Esimerkiksi ehec-bakteeri saattaa siirtyä lypsyn yhteydessä lehmästä maitoon.

-Raakamaidossa ehec voi olla todella vaarallinen. Yksittäisiä epäilyjä tulee aina silloin tällöin, ja pienille lapsille ehec saattaa aiheuttaa vakavia tauteja, Korpela sanoo.

Laitoksen seurattava maidon laatua
Raakamaitoa on mahdollista myydä jo nyt tiloilta suurempi määrä kuin lain sallima 2500 litraa. Tällöin tilaa tarkastellaan kuitenkin elintarvikehuoneistona, ja tilan on täytettävä laitosvaatimukset.

Korpelan mukaan ehdot on suhteellisen helppo täyttää, joskin lisäkustannuksia tämä aiheuttaa. Laitosvaatimusten mukaan maidon laatua on seurattava tilalta ja maidosta tulee tutkia muun muassa listeria-, salmonella ja ehec-bakteereita.

Maitopohdiskelu liittyy syyskuun alussa voimaan astuneen uuden elintarvikelain valmisteluun. Käytännössä raakamaidon myyntiin liittyvä selvitystyö jatkuu Evirassa ja maa- ja metsätalousministeriössä edelleen.

Tilamyynnin rajoista on säädetty aikaisemmin elintarvikelaissa, mutta nykyisen uudistuksen jälkeen raja-arvot siirtyivät valtioneuvoston asetukseen elintarvikevalvonnasta.

Eviran riskinarviointiyksikössä valmistuu vuoden loppuun mennessä raakamaitoa koskeva riskiprofiili. Päätöksiä voi siis odottaa vasta ensi vuoden puolella. (HäSa)