Uutiset

Mappi on kuitin paras kaveri

Vie pitkään ennen kuin veroilmoitus tulee sähköiseksi. Tällä hetkellä verottaja luottaa vain paperiin. Kuitit ja tositteet kannattaa mapittaa visusti, sillä niitä voidaan tarvita
vuosien kuluttua.

Mitään kuitteja ja tositteita ei enää liitetä mukaan uudenlaiseen esitäytettyyn veroilmoitukseen, joka palautetaan verotoimistoon korjattuna keväällä. Tähän asti tositteet on pitänyt liittää ilmoitukseen.

Verottaja edellyttää nyt, että säilytämme kuitit ja tositteet visusti tallessa itsellämme kuuden vuoden ajan. Kukin saa päättää itse, millä tavalla kuitit tallettaa ja arkistoi.

-Mappi on hyvä ja paras. Siellä kuitit ja tositteet pysyvät parhaiten tallessa. Mappi on parempi kuin piironginlaatikko, suosittelee toimistopäällikkö Markku Huostila Tili- ja yrityspalvelu Timo Virtaselta Lammilta.

Huostila pitää kätevänä säilytyskeinona myös kuittien skannausta ja tallettamista levykkeellä tai tietokoneen muistissa, jos nimittäin verovelvollisella on tietokone käytettävissä.

Verottaja hyväksyy, että kuitit ja tositteet säilytetään sähköisessä muodossa. Teknisistä syistä verottaja ei kuitenkaan voi vielä ottaa niitä vastaan sähköisesti. Kuitit ja tositteet pitää tulostaa verottajaa varten paperille.

Esimerkiksi ammatissa tarvittavien koneiden ja ammattikirjallisuuden ostokuitit saattavat olla kassakoneen kuitteja, joiden tekstit säilyvät huonosti. Säilymisen varmistamiseksi kuitista voi ottaa valokopion.

Veroehdotus oli samanlainen
Tammikuun lopun veroilmoituspaniikki on uudistuksen ansiosta jäänyt historiaan. Vanhanmallista veroilmoitusta ei saa täytettäväksi, vaikka haluaisi. Mitään poikkeuksia ei ole, vaan kaikki ”luonnolliset henkilöt” saavat huhtikuussa samanlaisen esitäytetyn veroilmoituksen.

Uusi esitäytetty veroilmoitus on hyvin samanlainen kuin veroehdotus, joka suurelle osalle veronmaksajista on tuttu aikaisemmilta vuosilta.

-Lomakkeen ulkonäkö on muuttunut, siinä on tiettyjä parannuksia, mutta pääpiirteissään se on hyvin samanlainen kuin veroehdotus oli, kertoo toimistopäällikkö Anne Äjälä Hämeenlinnan verotoimistosta.

Vielä viime vuonna sekä veroilmoitukseen että veroehdotukseen piti liittää kuitteja ja tositteita, joilla verovelvollinen saattoi perustella lähinnä vähennysvaatimuksiaan.

Kuitit piti ennen laittaa mukaan ilman, että verottaja niitä erikseen pyysi. Nyt kuitteja ei lähetetä missään tilanteessa, ellei verottaja niitä erikseen jälkeenpäin vaadi.

-Kuitteja ja tositteita ei enää laiteta mukaan esitäytettyyn veroilmoitukseen, joka palautetaan korjattuna, jos siitä jotain tietoja puuttuu tai muuttuu, Anne Äijälä sanoo.

Muukin selvitys voi kelvata
Lomakkeesta on syytä tarkistaa kaikki esitäytetyt tiedot. Anne Äijälä korostaa, että myös henkilö- ja osoitetiedot sekä pankkitilin numero on tärkeä tarkistaa.

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisen jälkeen pitää säilyttää kaikki ne tositteet, joiden perusteella ilmoitukseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä. Verottaja voi vaatia kuitteja ja tositteita vielä kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Jos ne ovat kadonneet tai vaikkapa tuhoutuneet tulipalossa, ei ole hätää. Verottaja voi hyväksyä muunkinlaisen luotettavan selvityksen, mutta niiden hankkiminen voi olla työlästä.

Esimerkiksi vuoden 2005 kuitteja verotoimisto voi pyytää vuonna 2006 veroa toimitettaessa, jos se asian selvittämiseksi on tarpeen.

Tämän jälkeen kuitteja ja tositteita voidaan tarvita oikaisu- ja muutoksenhakutilanteissa, mikä on mahdollista kuuteen vuoteen asti verovuoden päättymisestä.

Talteen oman turvan vuoksi
Palkkatiedot ja veronpidätystiedot verottaja saa suoraan työnantajilta, mutta palkkakuitit on syytä silti säilyttää. Säilyttämisvelvollisuus koskee myös kuitteja ja tositteita, joilla verovähennysvaatimuksia on perusteltu.

-Totta kai on hyvä säilyttää kaikki verotukseen liittyvät paperit oman oikeusturvansa takia palkkakuiteista lähtien. Tai, jos haluaa käyttää hyväkseen kotitalousvähennystä, jotta on tallessa kuitti, joihin vaatimuksensa perustaa, Markku Huostila sanoo.

Tulonhankkimiskulut, eläkevakuutukset, kotitalousvähennys ovat esimerkkejä verovähennysvaatimuksista, jotka tulevat ensimmäisen kerran esille vasta, kun asiakas ne esittää verottajalle.

-Pääperiaate on näissä kaikissa, että vähennysvaatimusten pitää perustua tositteisiin. Mutta kuitteja ei laiteta enää ilmoitukseen mukaan, Anne Äijälä vielä korostaa.

Samoin saattaa olla verovelvollisen oman edun mukaista säilyttää tositteet muun muassa omaisuuden hankintamenoista ja perusparannusmenoista. Nämä voivat tulevaisuudessa olla tarpeen mahdollisen omaisuuden luovutusvoiton laskemisessa.

Sähköisyyden alkusoittoa
Pohjoismaissa ja monessa maassa maailmalla tositteiden liittämisestä veroilmoituksen on yleensä jo luovuttu.
Suomessa veroilmoituksen tositteista luopumisesta on lakiin liitetty erityinen säädös. Verottaja pyrkii näin verotuksen automaatioasteen nostamiseen ja verotusmenettelyn virtaviivaistamiseen.

-Tällaiseen menettelyyn ei sovellu tositteiden, kuittien ja muiden vastaavien selvitysten yksityiskohtainen läpikäynti, sanotaan Verohallinnon nettisivuilla www.vero.fi.

Uudenlaisella esitäytetyllä ilmoituksella verottaja valmistautuu tulevaisuuteen. Verottajan tarkoitus on ottaa sähköinen verotietojen ilmoittaminen käyttöön ei kovin kaukaisessa tulevaisuudessa.

Tositteiden liittäminen veroilmoitukseen ei sovellu siihen, että verovelvolliset tulevaisuudessa laativat ilmoituksensa sähköisessä muodossa.

Paperiversio säilyy pitkään
Sähköinen veroilmoitus ei ole käytössä vielä moneen vuoteen. Ja veroilmoituksen paperinen versio tulee säilymään vielä pitkään sähköisen ilmoituksen rinnallakin.

-Kaikkia kansalaisiahan ei voi velvoittaa hankkimaan tietokonetta kotiin. Mutta sähköinen ilmoittaminen tulee aseittain mahdolliseksi niille, jotka sähköistä asiointia käyttävät, Anne Äijälä sanoo.

Ensimmäisenäsuunnitelmissa on, että vuoden 2006 verotusta koskevat korjaukset voisi hoitaa internetin kautta sähköisesti, kun verotus toimitetaan vuonna 2007.

Sähköinen verotietojen ilmoittaminen siis lähtee liikkeelle korjausmahdollisuudesta, ja vasta joskus lähitulevaisuudessa ilmoittaminen voidaan hoitaa kokonaan sähköisesti. (HäSa)

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic