Uutiset

Masennus ajaa pois työelämästä

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi viime vuonna noin 22 900 suomalaista. Vaikka määrä supistui hieman edellisvuodesta, se oli Työeläkevakuuttajat Telan johtajan Pekka Piispasen mukaan edelleen korkea.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisistä 6 800 johtui mielenterveyden häiriöistä. Näistä taas 3 760 johtui masennuksesta. Masennusperäiset työkyvyttömyyseläkemenot olivat 523 miljoonaa euroa ja sairauspäivärahamenot 116 miljoonaa euroa.

Tela on käynnistänyt hankkeen masennuksen hoitomallin kehittämiseksi. Tavoitteena on, että masennus voidaan havaita ja hoitaa työterveyshuollossa nykyistä paremmin

– Masennusperäiselle eläkkeelle joutuvista 60 prosenttia on naisia. He ovat keskimäärin 49-vuotiaita, hyvin koulutettuja ja hyvässä sosioekonomisessa asemassa, Piispanen sanoo.

Eläkejärjestelmä tyydyttää
Suomalaiset haluavat työskennellä työssä aiempaa pidempään. Telan toimitusjohtaja Esa Swanljung viittaa viime vuoden lopulla julkistettuun tutkimukseen, jonka mukaan sopivaksi eläkkeellesiirtymisiäksi koetaan 63 vuotta.

Sen sijaan vain joka neljäs näki perusteltuna nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa 65 vuoteen.

Vuonna 2009 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi 59,8 vuoteen. Vanhuuseläkkeelle työeläkejärjestelmästä lähdettiin tuolloin keskimäärin 63,4 vuoden ikäisenä.

Telan teettämässä tutkimuksessa eläkejärjestelmän koki oikeudenmukaiseksi 65 prosenttia haastatelluista.

Haastateltujen suuren enemmistön mukaan on myös oikein, että työeläkkeen suuruus määräytyy työssäoloaikaisen ansion mukaisesti.

Yli puolet haastatelluista luotti myös siihen, että työeläkerahastoja hallinnoivat työeläkevakuuttajat sijoittavat työeläkevarat turvaavasti ja hyvin.

Eläkerahat riittävät
Swanljung hämmästelee kansalaisten lisääntyvää huolta eläkerahojen riittävyydestä. Tätä mieltä Telan tutkimuksessa oli lähes puolet haastatelluista.

– Talous- ja finanssikriisi sekä pitkään jatkunut työurakeskustelu vaikuttavat varmasti, mutta ne ovat vain osatotuus. Ihmisten huoleen eläketurvan riittävyydestä vastataan sillä, että huolehditaan lakisääteisen työeläketurvan edellytyksistä sekä eläketurvan taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä.

Sijoitusten määrä kasvoi
Telan jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli maaliskuun lopussa 139,9 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi vuoden 2010 loppuun verrattuna 1,7 miljardia euroa eli 1,2 prosenttia.
Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.
Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli lähes 48 miljardia euroa. Suhteellinen osuus oli edelleen noin 34 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta.

Muulle euroalueelle tehtyjen sijoitusten osuus laski noin 28 prosenttiin koko sijoituskannasta. Euroalueen ulkopuolelle kohdistuvien sijoitusten osuus puolestaan kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Niiden osuus oli lähes 38 prosenttia sijoitusomaisuudesta. (HäSa)

Päivän lehti

25.1.2020