fbpx
Uutiset

Matinvuoren vedenottamo alkaa juottaa tervakoskelaisia

Janakkalan Veden uuden vedenottamon rakentaminen Hausjärventien varressa Kiipulassa on jo pitkällä. Matinvuoren vedenottamosta tulee rakennelmiltaan selvästi suurempi kuin muista Janakkalan vedenottamoista.

– Tämä johtuu siitä, että täällä käytetään kalkkikivialkalointia, kun taas muissa vedenottamoissa alkalointi tehdään lipeällä, selvittää Janakkalan Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

Yhteensä neljä betoniallasta

Alkaloinnin takia tarvitaan useita betonialtaita. Matinvuoreen on rakennettu kolme kalkkikiviallasta ja yksi, 200 kuutiota vetävä puhdasvesiallas. Kalkkikivialtaat täytetään kalkkikivirouheella, joka alkaloi veden eli nostaa raakaveden pH:n 6,9:stä 8:aan.

– Kalkkikivialkaloinnissa ei ole ylialkalisoinnin vaaraa. Se on sen hyvä puoli, Kaunisto sanoo.

Janakkalan muissa vedenottamoissa pH:ta nostetaan lipeän avulla. Siinä ei tarvita altaita, sillä lipeä lisätään suoraan lähtevään putkeen.

– Tällainen kalkkikivialkalointia käyttävä vedenottamo on kalliimpi perustamiskustannuksiltaan, koska on rakennettava betonialtaita. Mutta käyttökustannuksiltaan tämä on halvempi kuin lipeää käyttävä vedenottamo.

Aloitus viime vuonna

Matinvuoren vedenottamoa rakentaa Hämeen Käyttövesi oy. Se on forssalainen yritys, joka on erikoistunut vesirakentamiseen. Rakentamiskohteita sillä on ollut ympäri maata – tälläkin hetkellä sillä on toinen kohde Kannuksessa.

Rakentaminen aloitettiin viime marraskuussa, ja talvitauon jälkeen työt jatkuivat jälleen maaliskuussa.

Matinvuoren vesi pumpataan kuuden metrin syvyydestä. Siiviläputkikaivo ja sen huoltotila rakennettiin jo viime vuonna.

Tänä vuonna on rakennettu varsinaista vedenottamorakennusta. Sen toisella puolella ovat kalkkikivialtaat ja toisella puolella iso puhdasvesiallas. Niiden välissä on laite- ja huoltotila, johon sijoitetaan muun muassa pumput, UV-desinfiointilaitteet sekä sähkökeskus.

Uusia talouksia vesijohtoverkkoon

Yhdysputki yhdistää vedenottamon Tervakosken ja Turengin väliseen yhdysvesijohtoon, joka noin kolmen kilometrin päässä vedenottamon länsipuolella, pääradan takana. Uuden yhdysvesijohdon varrelta on kymmenkunta taloa liittymässä vesijohtoverkostoon.

Kun uusi vedenottamo valmistuu lokakuussa, se otetaan heti käyttöön. Sen tarkoituksena on lisätä vesihuollon varmuutta.

– Tästä vedenottamosta menee normaalitilanteessa vettä Tervakoskelle, koska Tervakoskella on pienemmät vedenottamot kuin Turengissa. Tarvittaessa vettä voidaan pumpata myös Turengin suuntaan.

Yli miljoonan investointi

Uusi vedenottamo toimii automatiikan ja kaukovalvonnan avulla.

– Silti täällä pitää käydä viikoittain, Kaunisto sanoo.

Vedenottamon urakkahinta on 850 000 euroa ja yhdysputken rakentamiskutannukset 305 000 euroa. Päälle tulevat suunnittelu- ynnä muut kustannukset. Janakkalan Vesi maksaa rakentamisen kokonaan itse.

– Budjettimme on 1,3 miljoonaa euroa, joten siinä ilmeisesti pysymme, Kaunisto sanoo. (HäSa)

Menot