fbpx
Uutiset

Matkailu ja -ravintola-ala kyseenalaistaa koronarajoituksia kanteluilla ja valituksilla – "Ainoat oikeusturvakeinot, jotka meillä ovat käytössä"

Matkailu- ja ravintola-ala on tehnyt useita kanteluja ja valituksia pandemian aikana. Se uskoo, että ärhäkkyys voi vaikuttaa tuleviin päätöksiin.
MaRan Timo Lappi uskoo, että kanteluilla ja valituksilla voi vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja lainvalmistelun laatuun. Kuva: Mauri Ratilainen

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestö MaRa on kannellut ja valittanut koronarajoituksista ahkerasti kuluvana vuonna. MaRa on tiedottanut kuusi kertaa kantelusta oikeuskanslerille, kerran oikeusasiamiehelle sekä neljä kertaa valituksesta hallinto-oikeuteen.

Määrä on tosiasiassa isompi, koska osa kanteluista ja valituksista koskee useampaa kuin yhtä rajoitusta. Oikeusasiamiehelle Kymsoten toiminnasta tehty kantelu palautui, koska asian selvittäminen oli jo käynnissä aluehallintovirastossa. MaRa toimitti kanteluun liittyneen aineistonsa avin käyttöön.

Esimerkiksi lokakuussa MaRa on tiedottanut neljästä kantelupäätöksestä, joista tuorein koskee Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan ravintoloiden siirtämistä leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. MaRa on kertonut lokakuussa kantelevansa myös “vihreiden maiden” määritelmästä. Vihreiksi luokitelluista maista saa tulla Suomeen ilman tartuntatautilaissa säädettyjä matkustusrajoituksia. MaRan mielestä ilmaantuvuusluku 25 on liian tiukka eduskunnan lakiin tekemään muutokseen nähden.

MaRa on lokakuussa tiedottanut kantelevansa oikeuskanslerille myös Keskipohjanmaan leviämisvaiheen rajoituksista sekä ravintolarajoitusten kiristämisestä Päijät-Hämeessä ja tiukkojen rajoitusten säilyttämisestä pääkaupunkiseudulla.

“Rajoituspäätökset olleet erittäin rajuja”

Hallinto-oikeuksiin osoittamistaan valituksista MaRa kertoi elokuussa. Eri maakuntiin liittyvät valitukset koskevat aluehallintovirastojen vaatimuksia muun muassa turvaväleistä.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi pitää lukuisten kantelujen ja valitusten tekemistä perusteltuna.

– Rajoitukset ovat radikaalisti vähentäneet alan yrittäjien ja työntekijöiden mahdollisuutta hankkia tuloa. Koronapassi on hieman helpottanut tilannetta. Valitukset ja kantelut ovat ainoat oikeusturvakeinot, jotka meillä ovat käytössä jäsenyritystemme puolesta.

Lappi sanoo alan toimijoiden kokevan, että ravintolatoimintaa on rajoitettu kohtuuttomasti muuhun yhteiskuntaan verrattuna. Myös rajoituspäätösten läpinäkyvyydessä ja juridisissa perusteissa on alan toimijoiden mukaan ollut puutteita.

– Kantelut mahdollistavat tietojen saamisen päätösten perusteista. Rajoituspäätökset ovat olleet erittäin rajuja, emmekä ole lainkaan vakuuttuneita niiden oikeasuhtaisuudesta ja välttämättömyydestä tartuntatautilain näkökulmasta. Onko niin, että koko muu yhteiskunta pyritään pitämään auki, mutta ravintolaelinkeinon ja työnteon mahdollisuuksia voidaan kaventaa, hän kysyy.

Lappi myöntää, ettei kanteluilla ja valituksilla saavuteta nopeita tuloksia.

– Niillä kuitenkin saadaan aikaan julkista keskustelua, ja näihin asioihin ehkä osataan kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. Päätösten pitäisi olla syvällisemmin perusteltuja.

MaRa aikoo kriisin päätyttyä selvityttää pandemian taloudelliset vaikutukset alalle. Sen toimialat olivat saaneet valtiolta suoria koronatukia heinäkuun 2021 loppuun mennessä noin 400 miljoonaa euroa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ravintolat pitävät itseensä kohdistuneita rajoituksia kohtuuttomina muihin aloihin verrattuna. Kuva: Timo Jakonen

Ravintolat pitävät itseensä kohdistuneita rajoituksia kohtuuttomina muihin aloihin verrattuna. Kuva: Timo Jakonen

Kaksi kantelua kirjattu

Lappi ei usko suuren määrän aiheuttaneen kantelujen inflaatiota.

– Emme tee niitä perusteetta, koska se nakertaisi uskottavuutta.

Lännen Median maanantaina Oikeuskanslerinvirastosta saaman tiedon mukaan virastossa on vireillä kaksi koronarajoituksiin liittyvää MaRan kantelua, joista kummastakaan ei vielä ole annettu ratkaisua. Kesäkuussa kirjattu kantelu koskee ravintolarajoituksia Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Toinen vireillä oleva kantelu käsittelee rajoitusten kiristämistä Satakunnassa Harjavallan akkutehtaan tautiryppään takia, ja se on kirjattu lokakuussa. Ala pitää elinkeinon rajoittamista perusteettomana, koska ei ole näyttöä siitä, että tehdastartunnat olisivat jatkaneet leviämistään ravintoloissa.

– Kantelujen tekeminen kestää, koska juristimme laativat ne huolellisesti, Lappi perustelee sitä, että kanteluja on kirjattu toistaiseksi vasta kaksi.

Kantelujen kokonaismäärä kasvussa

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi eduskunnan täysistunnossa syyskuussa pitämässään puheenvuorossa viraston työmäärän jatkavan kasvuaan. Laillisuusvalvonta-asioita tuli viime vuonna vireille 3727. Kanteluita näistä oli 2844.

Oikeuskansleri ratkaisi viime vuonna 2674 kantelua ja antoi kymmeniä ennakollisen laillisuusvalvonnan lausuntoja.

Sekä saapuneiden että ratkaistujen kantelujen määrä kasvoi yli kolmanneksen vuoteen 2019 verrattuna. Oikeuskansleri valvoo muun muassa hallituksen ja ministeriöiden virkatoimien lainmukaisuutta. Hallinto-oikeudet käsittelevät valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä.

Maran Lappi pitää mahdollisena lisäkantelujen tekemistä. Hän muistuttaa, että nykyisen rajoituksia säätelevän asetuksen voimassaolo päättyy lokakuun lopussa.

– Tuolloin ollaan jo aika lähellä siinä, että kaikki halukkaat ovat saaneet rokotukset. Jos rajoitukset siitä huolimatta jatkuvat, joudumme miettimään, miten toimimme.

Ravintola-alalla useita kanteluaikeita

Kantelut oikeuskanslerille:

Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan siirto leviämisvaiheen rajoituksiin (lokakuu)

“Vihreiden maiden” ilmaantuvuusluvun määrittely (lokakuu)

Keski-Pohjanmaan ravintoloiden leviämisvaiheen rajoitukset (lokakuu)

Päijät-Hämeen ja pääkaupunkiseudun ravintolarajoitukset (lokakuu)

Ravintolarajoitusten kiristys Satakunnassa (syyskuu)

Päijät-Hämeen, HUS-alueen ja Kanta-Hämeen rajoitukset (kesäkuu)

Kantelut oikeusasiamiehelle:

Kymsoten toiminta Vaalimaan raja-asemalla (heinäkuu). Oikeusasiamies palautti kantelun, koska asian selvittäminen oli käynnissä aluehallintovirastossa. MaRa toimitti aineistonsa aville.

Valitukset hallinto-oikeuteen:

Etäisyysvaatimukset Etelä-Karjalassa (elokuu)

Etäisyysvaatimukset Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sekä lohkomisvaatimus Uudellamaalla (elokuu)

Helsingin ja Jyväskylän kokoontumisrajoitukset ja etäisyysvaatimukset (elokuu)

Pirkanmaan etäisyysvaatimukset (elokuu)

Menot