Uutiset

Matkailupalvelujen markkinoinnissa on parantamisen varaa

Miten pieni, paikallinen matkailuyritys voi houkutella ulkomaisia turisteja?

Tähän kysymykseen on etsitty vastausta seudun pk-matkailuyritysten keskuudessa tehdyllä kyselyllä.

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan noin 180 matkailuyrittäjälle lähetetyn kyselyn tuloksia on analysoinut skotlantilainen ruoka- ja aktiviteettimarkkinointiin erikoistunut konsulttiyritys SAC Consulting. Kyselyyn vastasi noin 40 matkailuyritystä.

-Hämeenlinnan seudulla on pieneen kokoonsa nähden yllättävän laaja skaala matkailuyrityksiä, konsultti Paul Mayfield kertoo.

Pienten yritysten toiminnassa on kuitenkin vielä paljon parannettavaa, jotta ulkomaiset turistit löytäisivät Hämeeseen sankemmin joukoin.

Luonto- ja ohjelmapalvelutarjonta on laadukasta, mutta kansainväliset välitysmyyjät odottavat yrityksiltä parempaa viestintää ja kielitaitoa, apua palvelupakettien tekemiseen sekä selkeämpiä tuotteita eteenpäin myytäväksi.

Mayfield näkee tulevaisuudessa Hämeenlinnan maaseudun houkuttelevana kohteena esimerkiksi yhdistettynä parin päivän oleskeluun pääkaupunkiseudulla.

-Nykyisessä taloustilanteessa ja halpalentojen aikakaudella lomamatkat ovat yhä useammin lyhyitä, pitkän viikonlopun mittaisia reissuja, jolloin erilaiset täyden palvelun paketit ovat entistä halutumpia.

Markkinatutkimus jatkuu ensi vuonna ulkomaisten turistien haastatteluilla. Hämeenlinnassa haastatteluja tehdään noin 350 kappaletta.

-Sitä kautta tulee varmasti vielä selkeämmin esiin, mitä turistit toivovat kokevansa täällä, sanoo HAMK:n yrittäjyyden ja liiketoiminnan projektitutkija Kirsi Meriläinen.

Meriläinen uskoo pienille ryhmille räätälöityjen matkailupakettien olevan yksi mahdollisista ulkomaisia turisteja houkuttelevista vetonauloista.

-Osittain kannattaisi ehkä unohtaa laaja-alainen kaikkea kaikille -markkinointi, ja hakea erikoistekemistä, on se sitten vaikka maastopyöräilyä.


Verkkomyynti on ajasta jäljessä

Pk-matkailuyrityksille järjestetään ensi vuoden alusta lähtien myös koulutusta paremman verkkonäkyvyyden saavuttamiseksi. Toistaiseksi suomalaisten pienten matkailuyritysten näkyminen internetin hakupalveluissa on ylipäätään heikkoa.

-Eurooppalaiseen tasoon verrattuna olemme myöhässä verkkomarkkinoinnista ja -myynnistä. Yrityksissä ei ehkä tunneta sähköisiä työvälineitä, eikä tiedetä miten niitä voisi käyttää, Kirsi Meriläinen sanoo.

Markkinatutkimus on osa laajempaa kansainvälistä projektia, jossa on mukana matkailuyrityksiä myös Virosta ja Skotlannista.

Projektiin osallistuvat HAMK:n yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutus- ja tutkimuskeskus, SAC Consultingin, Napierin yliopiston ja Tarton maatalousyliopisto. Projektia hallinnoi Kehittämiskeskus Oy Häme. (HäSa)