Uutiset

Mediatalot ehdottavat lääkkeitä Postin ahdinkoon: Lisää kilpailutusta ja jakelu kerran päivässä

Medialiiton mukaan Suomen postipalvelujen järjestäminen vaatii useita uudistuksia, jotta kansalaisten tiedonsaanti kyetään turvaamaan mahdollisimman tasapuolisesti myös tulevaisuudessa.
Posti neuvottelee parhaillaan 8 000 postinjakelijan ja noin 2 000 muun työntekijän työehdoista. Syyskuun alussa Postin kaavailemat palkanalennukset synnyttivät kohun. Kuva: Mauri Ratilainen
Posti neuvottelee parhaillaan 8 000 postinjakelijan ja noin 2 000 muun työntekijän työehdoista. Syyskuun alussa Postin kaavailemat palkanalennukset synnyttivät kohun. Kuva: Mauri Ratilainen

Media-alan edunvalvontajärjestö Medialiitto ehdottaa tiedotteessaan, että erillisiä jakeluja yhdistetään, jakeluyritykset kilpailutetaan ja Postin ristikkäiset roolit selkiytetään. Liiton mukaan näin voidaan ratkaista sekä jakelupalvelujen että Postin omistajaohjauksen ongelmat.

Postin ongelma on liiton mukaan se, että se toimii samanaikaisesti yhteiskunnallisen palvelun tuottajana jakelussa ja markkinatoimijana monilla kilpailluilla liiketoiminta-alueilla. Kun roolit sekoittuvat, kumpaakin tehtävää on vaikea hoitaa yhtä aikaa.

– Postin jakaminen kahteen osaan tekisi toiminnasta läpinäkyvän ja yhteiskunnallisesti hyväksytymmän. Toisen osan tehtävä on tuottaa valtiolle rahaa yhtiön voittona, toisen osan tehtävä on tuottaa kansalaisille palveluja ilman voitontavoittelua”, kuvaa Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg tiedotteessa.

Medialiiton kannanotto pohjaa tänään julkistettuun selvitykseen jakelun tulevaisuudesta. Sanomalehtien liiton tilaaman selvityksen toteutti Spring Advisor oy.

Jakelu kerran päivässä varhain

Medialiiton mukaan taajamissa kahdesta päivittäisestä jakokerrasta olisi siirryttävä yhteen, mahdollisimman varhaiseen jakokertaan.

– Kun jakelun volyymit pienenevät, tarvitaan uusia tapoja kuluttajia palvelevan kustannustehokkaan jakelun tuottamiseksi. Valtiolla on tässä avainrooli sekä postilain säätäjänä että Postin omistajana, toteaa Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi tiedotteessa.

– Uskomme, että postinsaajat ottavat mielellään aikakauslehdet ja kirjeet vastaan samalla kertaa sanomalehden kanssa.

Lisää kilpailutusta

Mediatalot ehdottavat, että julkisen vallan pitäisi kilpailuttaa jakelusta vastaava yritys kullakin alueella.

Kilpailun pitäisi kattaa koko jakeluvolyymi, ei pelkästään nykyistä yleispalvelutuotetta eli postimerkkikirjettä.

Medialiitto on tyytyväinen siitä, että Rinteen hallitus on päättänyt selvittää kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja jakelun turvaamiseksi koko maassa. Näin hallitus haluaa liiton mukaan varmistaa moniäänisen tiedonvälityksen.

Kolme keinoa

Jakelutoiminnan tulevaisuus näyttää synkältä, kun jakelumäärien jatkuva kasvu yhdistyy nousseeseen kustannustasoon.

Spring Advisorin laatimassa selvityksessä arvioidaan, että nykyinen postialan rakenne ja ennustettuvolyymikehitys johtaisi noin 2400 miljoonan euron kumulatiiviseen alijäämään toimialalle vuoteen 2030 mennessä.

Selvityksen mukaan alijäämän syntymistä ehkäisisi kolmen toimenpiteen käyttö yhtä aikaa. Jakelun rakenneuudistuksella päällekkäisten jakelureittien määrä pyrittäisiin minimoimaan yhdistämällä jakeluita, ja kilpailutus oli tässä tärkeässä osassa. Vuoteen 2030 säästön arvioidaan yltävän 720 miljoonaan euroon.

Toisen toimenpiteen, eli palvelutason sopeuttamisen, arvioidaan tuottavan vuoteen 2030 mennessä 880 miljoonan euron kumulatiiviset säästöt. Tässä keskeinen osa on muun muassa jakelupäivien hallittu vähentäminen, missä otettaisiin huomioon asiakkaan tarpeet.

Kolmas mahdollinen toimenpide olisi selvityksen mukaan jakelupalvelun tukeminen, mikä edellyttää rakennemuutosta eikä voi kohdistua vain yhden yrityksen tukemiseen. Selvityksessä todetaan, että yleispalvelu tulisi tässä tilanteessa määritellä uudelleen ja ostaa toteutus alueellisesti parhaalta toteuttajalta.