Uutiset

Medihelin ylläpito on kallista

Vuodenvaihteessa tiukentuvat ilmailumääräykset rajoittavat tuntuvasti maan eteläosissa toimivien lääkäri- ja pelastushelikoptereiden käyttöä. Ilmailulaitos ei ole myöntänyt poikkeuslupaa Vantaalla ja Turussa toimiville Mediheli ry:n ylläpitämille koptereille. Koneet eivät enää täytä uusia kansainvälisiä normeja. Ne eivät ole riittävän tehokkaita eivätkä niiden yölento-ominaisuudet ole säädösten mukaisia.

Manner-Suomessa on ympärivuorokautisessa valmiudessa kuusi helikopteria, joiden vuotuisista henkilöstö- ja käyttökustannuksista vastaavat yhdistykset. Ne järjestävät varainhankintaa muun muassa kansalaiskeräyksin ja saavat tukea lahjoituksina yrityksiltä ja yhteisöiltä. Merkittävin osa rahoituksesta tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. Tähän asti sen avustus on kattanut puolet kopterien kuluista, ensi vuonna jo 60 prosenttia. Yhden helikopterin vuotuiset ylläpito-!ja käyttökustannukset ovat lähes 2 miljoonaa euroa.

Monista esityksistä ja vetoomuksista huolimatta helikoptereita ei ole otettu yksinomaan julkisen terveydenhuollon tai pelastuspalvelun vastuulle. Niiden merkitystä ei sovi vähätellä, mutta kuntien ja valtion tehtävänä oleva erikoissairaanhoito ei halua ottaa kantaakseen niistä aiheutuvia tuntuvia kustannuksia. Täysin vaille yhteiskunnan tukea kopterit eivät kuitenkaan ole jääneet.

Vaikka helikopterista on joissakin onnettomuustapauksissa korvaamatonta apua, sairaankuljetus pitää vastakin hoitaa pääosin ambulanssein. Tiheään asutussa Etelä-Suomessa, jossa välimatkat ovat lyhyitä, tiestö on kunnossa ja sairaalat lähellä, ambulanssikuljetukset ovat riittävän nopeita ja kattavia. Helikopteri on korvaamaton poikkeuksellisen vaikeissa oloissa, muun muassa saaristossa ja harvaanasutuilla seuduilla, esimerkiksi Lapin tuntureilla ja erämaissa.

Terveydenhuollosta vastaavat viranomaiset ja luottamushenkilöt joutuvat asettamaan palvelut tärkeysjärjestykseen. Niukat varat eivät riitä kaikkeen hyvään, jostakin on pakko karsia.

Mediheliä ylläpitävä yhdistys on onnistunut imagokampanjoissaan muutaman vuoden takaisista ongelmista huolimatta. Tuolloin paljastui, etteivät läheskään kaikki keräysvarat päätyneet kopterin hyväksi, vaan huomattava osa tuotosta päätyi kerääjälle.

Lääkärihelikopterilla on kansalaisten keskuudessa hyvä maine ihmishenkien pelastajana. Osa maineesta on peräisin television suosituista lääkärisarjoista ja vaatimukset kokonaan julkisin varoin ylläpidettävistä pelastuspalveluista saavat niistä lisäpontta.

On ilmeistä, että Medihelin ongelmiin löytyy lähiaikoina ratkaisu ja pelastuslennot jatkuvat. Lääkärihelikopterit eivät yksin ratkaise sairaankuljetuksen tarpeita, mutta ne täydentävät ambulansseja äärimmäisissä olosuhteissa ja tilanteissa.

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic