Uutiset

Menestyvän kunnan itsenäisyyttä ei pidä horjuttaa

Lopen kunnanjohtaja Voitto Saraneva ei näe yhtä suurta kuntaa Hyvinkään ja Riihimäen talousalueella.

Sen sijaan hän uumoilee, että tulevat vuodet lähentävät vähä vähältä myös Hyvinkäätä vahvaan Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien yhteistyökuvioon. Jollei vapaaehtoisin askelin, niin valtion muokkaaman yleisen mielipiteen ajamana.

Maakuntarajanveto on juuri nyt Riihimäen seudulla hukkaan heitettyä aikaa. Valtiovallan ensisijaisena tavoitteena on vähentää kuntien määrää.

– Loppi ja Hausjärvi ovat kehittyviä, kasvavia, kuntalaisten palvelut ja taloutensa hoitavia kuntia, jotka saattavat joutua valtiovallan suurten kuvioiden jalkoihin. Näyttää siltä, että valtio ajaa taloudellisin pakottein myös kehittyvät kunnat vaikeuksiin kurittaessaan muuttotappiokunnat solmimaan kuntaliitoksia.

Voitto Saraneva luotsaa kuntaansa aidon Pilpalassa syntyneen ja kasvaneen pitäjäläisen ottein. Näkökulma Lopen asioihin sai syvyyttä, kun Saraneva poikkesi hoitamassa Riihimäen toisen kaupunginsihteerin virkaa runsaan yhdentoista vuoden ajan.

– Riihimäki, Hyvinkää, Hausjärvi ja Loppi ovat väistämättä samaa aluetta, jonka yhtenäisyys syntyy ihmisten liikkumisesta ja elämisestä. Hyvinkääläinen voi työskennellä ja elää kaupunkiasunnossaan, mutta lähtee vapaa-ajaksi Lopelle Punelian tai Sakaran rantaan. Täällä hän käy torilla, kaupoissa, tapaa ihmisiä ja osallistuu tapahtumiin. Kanssakäyminen yhdistää ja rakentaa seutuyhteistyötä.

Vuosikymmenten takaiset naapurikylien ja naapurikuntien kesken käydyt kylänraittitappelut ovat jääneet historiaan. Nyt naapurukset ovat rakentamassa eteläiseen Kanta-Hämeeseen vahvaa yhteisrintamaa.

– Hyvinkää ei ole seutuyhteistyössä niin vahvasti mukana kuin voisi toivoa. Minun arvioni on, että Hämeenlinnan kanssa samankokoisella kaupungilla olisi voimakas painoarvo ja sananvalta Kanta-Hämeessä.

– Hyvinkää olisi ilman muuta voittanut, jos olisi siirtynyt maakuntarajan yli hämäläiseksi kaupungiksi. Nyt se mielletään syrjäiseksi pikkukaupungiksi Uudenmaan perukoilla.

Lopen kokoisessa kunnassa pystytään kunnanjohtajan mielestä tuottamaan palvelut taloudellisesti ja samalla toteuttamaan aitoa kansalaisdemokratiaa.

– Täällä kansalaisen ääni kuuluu ja otetaan huomioon asioita päätettäessä. Lopella myös poliittinen yhteisymmärrys ja yhteistyö pelaa käytännössä eikä vain juhlapuheissa. (HäSa)

Päivän lehti

27.1.2020