Uutiset

Mentorointi on Suomessa selvästi lisääntymässä

Mentorointi on nopeasti yleistymässä Suomessa. Yhtenä syynä tähän on se, että lähimmän kymmenen vuoden aikana työelämästä on siirtymässä eläkkeelle suuri määrä ihmisiä.

Heidän mukaansa organisaatioista saattaa kadota arvokasta kokemusperäistä tietoa, niin sanottua hiljaista tietoa, jota ei voi oppia pelkästään kirjoista tai koulussa.

Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettajana toimivan tekniikan lisensiaatti Jori Leskelän väitöskirja tarkastettiin perjantaina Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Hämeenlinnassa.

Vaikka mentorointi on Suomessa selvästi lisääntymässä, aiheesta on tehty varsin vähän akateemisia tutkimuksia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Leskelän mukaan mentorointi tuotti aktoreille paljon positiivisia asioita, kuten ammatillista kehittymistä, työtyytyväisyyttä, stressin vähentymistä ja urakehitystä.

Leskelän tutkimuksen kohteena oli Hämeen ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutusohjelmassa Valkeakoskella vuosina 2002-2003 toteutettu aikuisopiskelijoiden mentorointiprosessi. Siihen osallistui 21 insinööriksi ja kaksi tradenomiksi työn ohessa opiskelevaa sekä kaksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa. (HäSa)

Päivän lehti

7.8.2020