fbpx
Uutiset

Merivoimien johdolta väärää tietoa laillisuusvalvojalle – amiraali osallistui läheisensä nimitysasian valmisteluun

Lännen Median selvityksen mukaan amiraali oli osallisena johtotehtävään valitun läheisensä nimitysasian valmistelussa. Laillisuusvalvonta sai asiasta virheellistä tietoa.
Lippueamiraali Timo Hirvonen vakuutti omassa lausunnossaan laillisuusvalvojalle, että esitetyt ”esteellisyys-, suosimis-, tai väärinkäytösväitteet eivät pidä paikkaansa”.

Pääesikunnan oikeudellinen osasto on saanut Merivoimien johdolta virheellistä tietoa lippueamiraali Timo Hirvosen virkatoimista tämän läheisen henkilön nimitysasiaan liittyvästä valmistelusta.

Merivoimien antaman kirjallisen lausunnon mukaan Hirvonen ei ole esikuntapäällikkönä vaikuttanut läheisensä valintaan johtotason tehtävään Puolustusvoimissa vuonna 2016. Laillisuusvalvonnalle annettu lausunto liittyi esteellisyysselvittelyyn, joka aloitettiin Pääesikuntaan saapuneiden nimettömien ilmiantokirjeiden pohjalta heinäkuussa.

Lännen Median tietopyyntöönsä saaman kirjallisen vastauksen mukaan amiraali Hirvonen on osallistunut 2. kesäkuuta 2016 Merivoimien edustajana valmistelevaan kokoukseen, jossa käsiteltiin Puolustusvoimien henkilövalintoja. Kokous pidettiin Pääesikunnassa Helsingissä. Yksi tehtävä- ja seuraajasuunnittelukokouksessa käsitellyn Merivoimien listan henkilöistä oli Hirvosen läheinen.

Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg hyväksyi kyseisen henkilön valinnan johtotason tehtävään saman vuoden lokakuussa. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Timo Junttila esitteli asian komentajalle.

Kokousosallistumisen lisäksi toimituksella on hallussaan muutakin tietoa Hirvosen osallistumisesta läheisensä nimityksen valmisteluun ennen kesäkuun kokousta. Hallintolain mukaan viranhaltija on esteellinen, jos käsiteltävänä olevan asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen.

”Ei esitutkintaa”

Laillisuusvalvonta totesi syyskuussa tehdyssä ratkaisussaan Hirvosen toimineen tehtävissään esteellisenä eli hallintolain vastaisesti kahdessa tapauksessa vuosina 2016–2017. Kyse oli hänen lähisukulaistaan koskevasta palkkapäätöksestä ja toisen läheisen osalta kehityskeskustelusta sekä suoritusarvioinnista. Merivoimien komentaja Veijo Taipalus päätti, että asiasta ei aloiteta esitutkintaa.

Pääesikunnan oikeudellinen osasto ei löytänyt selvittelyn aikana näyttöä siitä, että Hirvonen olisi edistänyt toisen, hallintolain tarkoittaman läheisensä uraa kehityskeskustelun lisäksi henkilövalintojen valmistelussa.

Asiakirjojen mukaan avainasemassa asiassa oli Merivoimien komentajan Veijo Taipaluksen ja sotilaslakimiehen oikeudelliselle osastolle antama lausunto. Sen mukaan Hirvonen ei ole vaikuttanut läheisensä valintaan ”sen enempää tosiasiallisesti, kuin muodollisestikaan”.

Amiraali Hirvonen vakuutti omassa lausunnossaan laillisuusvalvojalle, että esitetyt ”esteellisyys-, suosimis-, tai väärinkäytösväitteet eivät pidä paikkaansa”. Hirvosen mukaan ainoastaan hänen läheisensä suoritusarvioinnissa ja hallinnollisissa asioissa on tapahtunut menettelyvirhe vuonna 2017.

Merivoimien sotilaslakimiehen mukaan Hirvosen läheisen osalta ei tullut muutoksia aiempaan verrattuna 2. kesäkuuta 2016 kokouksessa ja läheistä ei erikseen käsitelty kokouksessa. Sotilaslakimiehen mukaan esteellisyyden vuoksi tapahtuva jäävääminen ei edellytä kirjallista päätöstä.

Merivoimien komentaja tai esikuntapäällikkö eivät ole vastanneet Lännen Median kommenttipyyntöihin. 

Vapaudenristi

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen ei ota kantaa siihen, onko Merivoimien antamissa väärissä tiedoissa tahallisuutta.

– Sanon yleisellä tasolla, että tahallinen väärän tiedon antaminen laillisuusvalvojalle täyttää virkarikoksen tunnusmerkistön, Tolvanen sanoo.

Hän ihmettelee sitä, että esiin tulleet esteellisyydet eivät johtaneet esitutkintaan.

– Menettely olisi pitänyt saattaa syyttäjän harkittavaksi.

Toimitus kertoi aiemmin Hirvosen olleen paikalla myös esittelytilaisuudessa, jossa hänen toiselle läheiselleen esitettiin 3. luokan Vapaudenristiä. Vapaudenristi on korkea kunniamerkki, joka voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta Puolustusvoimien, vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä Suomen turvallisuusaseman hyväksi.

Armeijan laillisuusvalvonta kuuli tapauksesta ensimmäistä kertaa toimitukselta, mutta asiaa ei ole selvitetty. Kunniamerkkiä ei lopulta myönnetty Hirvosen läheiselle. Merivoimien mukaan kunniamerkkiesitykseen liittyvät asiakirjat on hävitetty.

Hirvonen johtaa tehtävässään esikunnan toimintaa. Hän on myös muun muassa korkeimman oikeuden sotilasjäsen, joka osallistuu sotilasrikosasioiden käsittelyyn.

Hirvonen on ollut yksi ehdokkaista seuraavaksi Merivoimien komentajaksi. Merivoimien komentajan nimittää ennen vuodenvaihdetta presidentti Sauli Niinistö.

Uutiskertaus

Lännen Media uutisoi 7. syyskuuta, että lippueamiraali Timo Hirvosen epäillään suosineen läheisiään palkkapäätöksen, henkilöstösuunnittelun, kehityskeskustelun ja kunniamerkkiesityksen yhteydessä.

12. syyskuuta selvisi, että Hirvonen oli toiminut tehtävissään esteellisenä kahdessa tapauksessa vuosina 2016–2017. Kyse oli Hirvosen lähisukulaista koskevasta palkkapäätöksestä ja toisen läheisen osalta kehityskeskustelusta sekä suoritusarvioinnista. Merivoimien komentaja Veijo Taipalus päätti, että asiasta ei aloiteta esitutkintaa.

Puolustusvoimien laillisuusvalvonta ilmoitti päätöksessään kiinnittävänsä amiraali Hirvosen huomiota hyvän hallinnon perusteisiin ja esteellisyyssäännösten noudattamiseen. Puolustusvoimissa päätettiin järjestää myös ylimääräinen kertauskoulutus hyvän hallinnon perusteista, hallintolaista ja esteellisyyskysymyksistä.

Esteellisyys

Lain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Läheisellä tarkoitetaan lain mukaan esimerkiksi virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä

Menot