fbpx
Uutiset

Metsähallitus kehittää Evon retkeilyaluetta

Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta saa nyt antaa palautetta. Metsähallituksen tekemässä suunnitelmassa esitetään miten aluetta hoidetaan ja kehitetään seuraavan 15 vuoden aikana.

Evon retkeilyalueen kävijämäärä on viime vuosina ollut noin 60 000.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään retkeilypalveluiden parantamista esimerkiksi esteettömyysnäkökohdat huomioiden. Alueen metsästyskäytäntöihin ei esitetä muutoksia. Virkistyskalastusta kehitetään sallimalla perhokalastus uudelleen Niemisjärvien Kalliojärvellä. Suunnitelmat toteutuvat, jos niille riittää rahaa.

Suunnittelualueen muodostavat Evon valtion retkeilyalue, Kotisten ja Sudenpesänkankaan vanhojenmetsien suojelualueet, Mustajärven tila ja Evon valtion retkeilyalueesta koilliseen sijaitseva vuonna 2006 rantojensuojeluohjelmaan hankittu 138 hehtaarin laajuinen alue. Yksityismaat eivät sisälly suunnittelualueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 5585 hehtaaria.

Suunnitelmasta pyydetään lausuntoja alueen toimijoilta ja käyttäjiltä. Palautetta voi myös antaa verkkosivuilla. Yleisöltä saatavan palautteen lisäksi virallisia lausuntoja suunnitelmasta pyydetään viranomaisilta, yhdistyksiltä, järjestöiltä ja muilta käyttäjäryhmiltä. (HäSa)

Menot