Uutiset

Metsäyhtiöillä taas selityksen paikka

Kilpailuvirasto vaatii kahdelle suomalaiselle metsäyhtiölle tuntuvia kartellisakkoja. Markkinatuomioistuin ratkaisee aikanaan, langettaako se Stora-Ensolle 30 miljoonan ja Metsäliitolle 21 miljoonan euron seuraamusmaksut puukaupan tietojen vaihdosta, hintayhteistyöstä ja puukaupasta sopimisesta.

Suomalaisen metsäteollisuuden kolmas suuri, UPM Kymmene jäi syytteitä, koska Kilpailuvirasto lähti liikkeelle juuri sen ilmiannon perusteella.

Puukaupan kartelliepäily on osa laajaa vyyhteä, jossa myös EU:n komissio tutki yhtiöiden epäiltyä hintayhteistyötä paperimarkkinoilla. Kantelu osoittautui perättömäksi eikä rangaistusmaksuja langetettu yhdellekään yhtiölle.

Puukauppaa ei ensimmäistä kertaa epäillä kartellisoitumisesta. Iät ajat lähes julkinen salaisuus oli niin sanottu savujako, jossa yhtiöt olivat keskenään sopineet hankinta-alueensa. Savujako luonnollisesti kiistettiin, mutta sen olemassaolosta oli kiistattomia todisteita.

Tuorein kartelliepäily on kiusallinen erityisesti Metsäliitolle. Se on metsänomistajien omistama metsäyhtiö, kotimaisen puun markkinakanava, joka aikoinaan perustettiin puolustamaan juuri talonpoikaista metsänomistusta. Metsäliitosta onkin kehkeytynyt merkittävä toimija, yksi kolmesta suuresta.

Kilpailuviraston ammattitaitoa kartellien paljastajana ei ole syytä epäillä, mutta syytös ei ole vielä tuomio. Näytön riittävyyden arvioi Markkinaoikeus ja määrää rangaistukset.

Ratkaisua vaikeuttaa se, etteivät raakapuusta maksettavat hinnat Suomessa ole tarkoin varjeltuja liikesalaisuuksia. Metsäalan lehdet julkaisevat viikottain hyvinkin tarkat alueelliset hintatiedot. Ne ovat esillä myös puunostajien internetsivuilla ja muun muassa Metsäntutkimuslaitos laatii niistä tilastoja.

Myyjät ovat melko kattavasti järjestäytyneet metsänhoitoyhdistysten jäseniksi. Ne valvovat heidän etujaan hyvin tehokkaasti eikä niiden roolia puukaupan toimijana voi missään nimessä vähätellä. Laki ei kiellä myyjien liittoutumista samaan tapaan kuin ostajien yhteistyötä.

Puun hintakehitys osoittaa, etteivät metsänmyyjät ole ainakaan menettäneet tulojaan, vaikka kartelliepäily osoittautuisikin todeksi. Se tosin koskee vuosia 1997-2004.

Puusta maksetaan ennätyshintoja. Kova kysyntä sekä sahatavaran että paperin vientimarkkinoilla tuntuu myös kantohinnoissa. Suomalainen metsäteollisuus maksaa Euroopan korkeinta hintaa raakapuusta.

Metsäteollisuuden raju keskittyminen kolmen suuryrityksen käsiin luo osaltaan mahdollisuuksia kiellettyyn yhteistyöhön. Isoistakin asioista on melko yksinkertaista sopia pienessä porukassa ja taloudelliset hyödyt ovat tuntuvia.

Näin ei kuitenkaan voida menetellä. Yhtiöt luonnollisesti torjuvat nyt esitetyt syytökset, mutta ilmoittavat jo korjanneensa Kilpailuviraston esittämät virheet.

Vaikka tuomioita ei jutussa koskaan luettaisikaan, jo se, että puukauppaa seurataan, karsii vilpilliset keinot pois.

Päivän lehti

19.10.2020

Fingerpori

comic