Uutiset

Metsien omistus turhan hajallaan

Suomen yksityismetsien omistus on pirstoutunut jo niin pienipiirteiseksi, että se haittaa puumarkkinoiden toimivuutta. Metsiä on siirtynyt sellaisille omistajaryhmille, jotka ovat hyvin nihkeitä myymään puuta metsäteollisuuden raaka-aineeksi.

Vähintään yli kaksi hehtaaria metsää Suomessa omistaa noin 345 000 kansalaista. Heidän keskimääräinen metsäomistuksensa on 30 hehtaaria. Heistä yli 60-vuotiaita on jo peräti 35 000, joista viidennes ei käy lainkaan puukauppaa.

Kuolinpesillä on hallussaan yli kymmenen prosenttia metsäpinta-alasta. Kuluneiden vuosikymmenten aikana metsäomaisuutta on siirtynyt miljoonia hehtaareita kaupunkilaismetsänomistajille. He ovat monessa tapauksessa saaneet palstansa perinnöksi. Se on ehkä ainoa side lapsuudenkotiin ja vanhaan kotiseutuun.

Osa kaupunkilaismetsänomistajista hoitaa omaisuuttaan aktiivisesti ja myy puuta siinä kuin viljelijäomistajatkin. Heille säännöllinen metsätulo ei ole kuitenkaan ratkaisevan tärkeä eikä into puukauppoihin aina ole kovin korkea. Yhä kasvava joukko kokee metsänsä merkityksen vallan muuna kuin rahan lähteenä tai pahan päivän varana. Metsäluonto tarjoaa elämyksiä, marjastusta, sienestystä ja metsästysmahdollisuuksia. Näille ei ole yksiselitteistä hintalappua, mutta moni metsänomistaja pitää niitä arvokkaampina kuin pientä myyntituloa pienestä leimikosta silloin tällöin.

Metsäteollisuus on pitänyt metsänomistuksen pirstoutumista jo pitkään hyvin kielteisenä ja epätoivottavana kehityssuuntana. Suunnan muutosta kohti nykyistä suurempia metsätiloja tavoittelee myös maa- ja metsätalousministeriö. Sen asettama työryhmä luovutti viime viikolla ehdotuksensa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle (kesk.)

Työryhmä tuntuu luottavan siihen, että suomalainen suostuu mihin tahansa, kunhan välttyy veroilta ja tai saa niistä helpotuksia. Metsänomistajien ikärakennetta työryhmä nuorentaisi huojentamalla metsätilojen perintö- ja lahjaveroja. Metsätilojen kauppaa esitetään lisättäväksi keventämällä luovutusvoittoveroa.

Yhtiömuotoista metsänomistusta työryhmä edistäisi sallimalla osakeyhtiölle mahdollisuudet varausten ja vähennysten tekoon. Yhteismetsiä pyritään vahvistamaan niiden hallintoa kehittämällä. Uusien yhteismetsien perustamista Etelä-Suomeen helpotetaan osoittamalla 10 000 hehtaaria valtion maita liitettäväksi yhteismetsiin.

Kuolinpesiä esitetään muutettavaksi verotusyhtymiksi tai muuttumaan yhteismetsäksi. Keinovalikoima on vaikuttava, mutta edellyttää lainsäädännön uudistamista.

Nyt pöytään on tuotu tarjolle porkkanoita metsien omistusrakenteen parantamiseksi. Elleivät ne maistu, seuraavaksi tarjotaan keppiä. Verotus eri muodoissaan on yleensä varma ja koeteltu keino ravistella nukkuvat hereille. Niitäkin työryhmä jo pohti, mutta ei esittänyt toteutettavaksi, ainakaan vielä.

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic