Uutiset

Metsien suojelua tarvitaan

Pääkirjoitus (HäSa 2.4.) metsäteollisuuden puunsaannista otti kantaa Pohjois-Suomen suojelukiistoihin.

On valitettavaa, että teollisuuden puun saannin ongelmat, kuten Venäjän hanke korottaa raakapuun vientitulleja ja sääolojen aiheuttamat korjuu- ja kuljetusvaikeudet yhdistetään metsien suojeluun. Toteutetut suojelutoimet, suunnitelmat ja ympäristöjärjestöjen tavoitteet ovat varsin vähäisiä tekijöitä metsäteollisuuden puunhankinnan kokonaisuudessa.

Hämeen Sanomat kertoi virheellisesti, että ”muun muassa Stora Enso lopetti kokonaan Pohjois-Lapin puun käytön, koska ympäristöjärjestö Greenpeace ylläpitää loppumattomia kiistoja metsähakkuista.”. Näin ei ole. Stora Enso ei ole lopettanut Pohjois-Lapin puun käyttöä, vaan ainoastaan toistaiseksi rajoittanut ostojaan eräiltä kiistojen kohteina olevilta valtionmailta.

Lapissa metsäkiistat koskevat noin tuhannen neliökilometrin laajuisia metsäalueita, jotka ovat muutamia sadasosia Lapin metsätalouskäytössä olevasta alasta.

Suurimmasta osasta Lappia – kaikilta yksityismailta ja suurimmalta osalta valtionmetsiä – puun ostot ja hakkuut jatkuvat normaalisti.

On merkillistä, että pohjoisen metsäkiistojen merkitystä teollisuuden puun saannille aina liioitellaan. Todellisuudessa kysymys on puuntuotannollisesti promilleluokkaa olevista alueista. Metsähallituksen julkistamien tietojen mukaan esimerkiksi Inarissa kiistojen kohteina olevien metsien – jotka muodostavat suurimman osan pohjoisen kiistellyistä metsäalueista – suojelu vähentäisi vuotuisia hakkuita vain 45 000 kuutiolla. Tämä on alle tuhannesosa teollisuuden kotimaisen puun käytöstä.

Toisaalta on muistettava, että kyseiset metsät ovat suurimmaksi osaksi luonnonsuojelullisesti korvaamattoman arvokkaita. Niiltä löytyy aluita, joita ei ole koskaan hakattu ja joilla puusto on useita satoja vuosia vanhaa. Alueilla on myös suuri taloudellinen ja sosiaalinen arvo hakkaamattomina, koska ne pääosin ovat poronhoidon tarvitsemia laidunalueita.

Poronhoito työllistää ja pitää pieniä Lapin kyliä asuttuina. Lapissa myös matkailuelinkeino on viime aikoina esittänyt rajoituksia metsien hakkuisiin alueilla, joilla matkailu työllistää ja tuottaa hakkuita enemmän.

Metsien suojelussa suurimmat tarpeet ovat Etelä-Suomessa. Täällä tarvitaan niin metsien suojelua kuin aiempaa pehmeämpää talousmetsien käsittelyä. Suojelutoimet Etelä-Suomessa ovat edenneet hyvin hitaasti, vaikka jo kaksi vuotta sitten yli 110 000 suomalaista vetosi suojelun puolesta.

Hämeen Sanomat toivoi suojelukiistojen poistamista päiväjärjestyksestä. Sitä toivovat varmasti kaikki metsien käyttäjät. Tähän päästään vain avoimella vuoropuhelulla , hakkuiden luonnolle sekä virkistyskäytölle aiheuttamien haittojen rehellisellä tunnustamisella ja riittävillä suojelupäätöksillä.

Matti Liimatainen

metsävastaava

Greenpeace

Päivän lehti

1.6.2020