fbpx
Uutiset

Mielipide: HS-Vesi oy:n toimitusjohtaja: Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin

Kaupungin perimä julkisoikeudellinen hulevesimaksu ja HS-Veden vuoden 2020 alussa käyttöön otettava korotettu jätevesimaksu jätevesiviemäriin johdettavalle hulevedelle herättävät kysymyksiä mm. nimimerkki Vesku tekstaripalstalla (HäSa 21.11.).

On syytä selventää, että kyseessä on kaksi eri asiaa.

Kaupunki perii julkisoikeudellista maksua kattamaan asemakaava-alueen hulevesijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia, kun taas HS-Vesi aloittaa vuoden 2020 alusta korotetun jätevesimaksun perimisen niiltä kiinteistöiltä, joiden todetaan johtavan hulevesiä jätevesiviemäriin, vaikka kadulla olisi kunnan hulevesijärjestelmä.

Kummassakin tapauksessa on tärkeää tiedostaa, että asemakaava-alueen hulevesijärjestelmä ei koostu ainoastaan putkiverkosta, vaan myös avo-ojat ovat samaa järjestelmää.

Nimimerkin viittaamalla asuntomessualueella asiat ovat ilmeisen kunnossa. Kyseessä on uudehko alue, jonne on jo kiinteistöjen rakennusvaiheessa rakennettu hulevesijärjestelmä pääasiassa putkiverkkona kiinteistöjen hulevesiä varten.

 

Jos kiinteistö ei johda hulevesiä jätevesiviemäriin, HS-Vesi ei luonnollisestikaan peri korotettua jätevesimaksua.

Jätevesiviemäriin johdettavat hulevedet eivät ole ongelma niinkään uusilla alueilla eli uusien alueiden kiinteistöille ei ole lähtökohtaisesti tulossa lisämaksua hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin, jos kiinteistön järjestelmät ovat rakennettu määräysten mukaisesti.

Suurin haaste onkin vanhoilla alueilla, jotka on rakennettu aikaan ennen keskitettyä jätevedenpuhdistusta.

Tällöin jätevesiviemäriin johdettavat hulevedet ovat tulleet ongelmaksi siinä vaiheessa kun alueelle on rakennettu jätevedenpuhdistamo ja vesistöön laskevat putket on pumppaamoiden avulla käännetty puhdistamoa kohti. Hämeenlinnassa tämä tapahtui vuonna 1966.

 

Kiinteistöt ovat saattaneet tehdä rakentamisen jälkeen hulevesi- ja salaojaremontteja, mutta remonttien yhteydessä ei ole aina ymmärretty, että hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin.

Myöskään alueilla, jonne on rakennettu verkostosaneerausten yhteydessä erillisviemäröinti, ei toimenpide ole saanut kaikkia kiinteistön omistajia tekemään tontillaan erottelutoimenpiteitä.

Lainsäädäntö kieltää yksiselitteisesti hulevesien johtamisen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön sijaintipaikan läheisyydessä on olemassa kunnan hulevesijärjestelmä.

Hulevedet syövät jätevesiviemäreiden kapasiteettia, lisäävät pumppaamoiden ylivuotoriskiä ja aiheuttavat ongelmia jätevedenpuhdistuksessa.

 

HS-Vesi aloittaa vuonna 2019 kiinteistöjen kartoituksen alueilta, joissa hulevesien merkitys jätevesivirtaamissa on suurin ja joissa on olemassa mahdollisuus johtaa hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään.

Jos kartoituksessa havaitaan hulevesiä jätevesiviemäriin johtava kiinteistö, sille määrätään korotettu jätevesimaksu, jonka periminen alkaa aikaisintaan vuoden 2020 alusta.

Lisäksi kiinteistölle annetaan kolmen vuoden määrä aikaa hoitaa asianmukainen hulevesien erottelu jätevesiviemäristä. Ellei erottelua ole määräajassa toteutettu, asia siirtyy lakia valvovan viranomaisen käsiteltäväksi.

 

Jukka Meriluoto

toimitusjohtaja

HS-Vesi

Menot