fbpx
Uutiset

Mielipide: Kirkon purkupäätös tyrmistyttää

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti viime maaliskuussa Valkeakosken kirkon purkamisesta. Ensi tiistaina 23. lokakuuta asia on Kirkkohallituksen täysistunnon esityslistalla. Päätösesityksen mukaan Kirkkohallitus ei vastusta kirkon purkamista.

Muistamme sen talvisen joulukuun päivän vuonna 1969, kun uusi uljas kirkko vihittiin käyttöönsä. Meidän isämme ja Valkeakosken seurakunta saivat silloin käyttöönsä kauan odotetun uuden kirkon.

Nyt olemme tyrmistyneinä seuranneet suunnitelmia Valkeakosken kirkon purkamisesta ja shokki oli täydellinen, kun huomasimme omien valtuutettujemme äänestäneen kirkkovaltuustossa kirkon purkamisen puolesta.

Voimme kyseenalaistaa päätöksen demokraattisuuden, sillä äänestäessämme ehdokasta emme voineet tietää, mihin hänet valtuutimme. Siihenkö, että kaunis kotikirkkomme keskeltä kaupunkia hävitetään?

 

Tiedämme myös, että Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan yksimielisesti puoltanut kirkon säilyttämistä: “…Valkeakosken kirkko on todettu tärkeäksi maakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Suosituksena on rakennuksen säilyttäminen ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden tekeminen alkuperäisyyttä kunnioittaen.”

Ja edelleen: “Kirkko on tärkeä osa kaupungin silhuettia vesistön yli katsottaessa. Kirkon sijaintiin vaikutti olennaisesti vuorineuvos Juuso Waldenin toivomus kirkon sijainnista veden äärellä. Tontti kirkolle saatiin maanvaihdolla Yhtyneet Paperitehtaat oy:n kanssa.”

Tätä Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston tilaamaa lausuntoa ei kuitenkaan tuotu valtuutettujen tietoon ennen äänestystä.

 

Myös Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa tuoreessa lausunnossaan kirkon kulttuurihistoriallisesta arvosta: ”Valkeakosken kirkolla on sellaista historiallista, rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista arvoa, että sen purkaminen olisi maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Pirkanmaan maakuntamuseo vastustaa Valkeakosken kirkon purkamista.”

Purkupäätöksen tekemisellä on ollut selvästi kiire. Voidaan aiheellisesti kysyä: miksi!

 

Tällainen asia olisi vaatinut monipuolisen selvityksen ja perusteellisen mietinnän. Kun meidän evankelis-luterilainen kirkkomme tekee tämänkaltaisia päätöksiä ainoastaan taloudellisilla perusteilla ja kirkon tarpeettomuuteen vedoten, tuntuu se tavallisen seurakuntalaisen mielestä kirkon toiminnan ja vaikutusvallan alasajolta.

 

Samalla on unohdettu täysin vuoropuhelu seurakuntalaisten ja ylipäätään kaupungin asukkaiden kanssa näin isossa seurakunnan ja kaupungin imagoa koskevassa asiassa.

Julkisuudessa yleisesti kerrotaan, että nykyisen kirkon korjaamisen aiheuttamien kustannusten vuoksi jouduttaisiin lakkauttamaan seurakunnan virkoja tai supistamaan mm. erilaista kerhotoimintaa.

Tässä lienee kysymyksessä harhaanjohtava viestintä. Seurakunnan taloustilanne on tietojemme mukaan kuitenkin hyvä, eli tuolle väitteelle tuskin löytyy totuudenmukaisia perusteluja.

 

Jos valtuutetut saisivat äänestää vapaasti kirkon purkamisesta uudestaan käyttäen tämänhetkistä informaatiota päätöksensä apuna ja ottaen huomioon äänestäjiensä ja kaupunkilaisten alati kasvavan vastustuksen, olisi äänestystulos todennäköisesti toisenlainen.

Haluaako Sääksmäen seurakunta tehdä historiaa ja olla ensimmäinen seurakunta itsenäisessä Suomessa, joka purkaa kirkkonsa rakentamatta uutta tilalle?

Vaikka Valkeakoski on vuosien aikana paljon muuttunut, kaupunkikuvaan ovat jääneet teollisuuslaitokset piippuineen. Nyt kuitenkin ollaan purkamassa seurakunnan pääkirkkoa, joka on osa kulttuurimaisemaa ja -perimää. Samalla tuhottaisiin tuhansien ihmisten muistot rippi-, vihki, -kaste ja joulukirkosta.

 

Vanha puukirkko purettiin sen todellisen huonon kunnon takia vuonna 1969. Sen tilalle rakennettiin uusi, tämä nykyinen kirkko, joka nyt on päätetty purkaa ilman todellisia rakenteellisia ongelmia.

Näin vaihtokaupalla saatu tontti ja lahjoituksina saadut rakennusmateriaalit ja esineistö pannaan niin sanotusti “lihoiksi”, kasvattamaan seurakunnan jo ennestään pulleaa tasetta.

O tempora, o mores! Voi aikoja, voi tapoja!

 

Edesmenneiden Valkeakosken seurakunnan kirkkoherrojen Tauno Tuunasen ja Tauno Sutisen pojat:

Timo Tuunanen

Olli Sutinen

Valkeakoski

Menot