fbpx
Uutiset

Mielipide: Mitä Hämeenlinna voisi tehdä toisin?

Hämeenlinnan Luukkaanlahtea joulukuussa vuonna 2013.

Hämeenlinnaan on tulossa ekosysteemiajattelu, jota isoissa kaupungeissa on jo pidempään harrastettu. Nyt pitäisi ottaa oppia siitä mitä muualla on tapahtunut, eikä vain kopioida asioita suoraan.

Ekosysteemi ei ole mikään nopeita tuloksia tuova malli. Tuloksien saanti vie vuosia. Siihen liittyy keskeisesti sellaiset asiat kuin uusien yhteyksien luominen ja uuden kokeilu. Uusi vaatii aikansa.

Riski on siinä, jos ekosysteemi jää liian karuksi. Isoissa kaupungeissakin on ollut tuskaa löytää kokonaisuuksia, joissa oikeasti olisi pohjaa sille, että myös tuloksia tulisi. Miten sitten pienemmässä Hämeenlinnassa?

Suomessa on kaikkiaan niin pienet ympyrät, että kunnon tuloksien aikaansaannin näkökulmasta useimmiten pitäisi ekosysteemejä tarkastella koko valtakunnan tasolla. Missä asioissa Hämeenlinna siis voisi olla suomalaisittain ekosysteemien keskiössä?

Eikö Hämeenlinnan elinvoimaistumisen lähtökohdaksi pitäisi myös ottaa ihmiskeskeisempi ote?

Hämeenlinna on pienkaupunkiekosysteemi jo ihan luonnostaan. Kaikkiin Hämeenlinnan identiteetin luoviin tekijöihin liittyy vahva kulttuurinen eli ihmisen tuoma panos.

Siis ihmiskeskeisesti Hämeessä! Outoako?

Jos oikein halutaan olla ajan hermolla, nythän introvertit ovat kuuma aihe. Nyt heidät on nostettu jalustalle ja menestyksen takaajiksi.

On tosin väärin sanoa, että hämäläiset olisivat ihmisinä sen introvertimpiä kuin muut. Hämäläinen kulttuuri vain on kuin luotu introverttiuteen. Eli siis modernisti ajatellen hämäläinen kulttuuri olisikin menestystä luova kulttuuri.

Mikä siis estää menestyksen? Edelleen on liian tavallista se, että ihmiset pohtivat ja juttelevat sitten keskenään, että näin tehty toisi paljon parannusta. Sitten tulee se kynnys – kulttuurinen muuri. Eihän tämä meillä onnistu! Asia kuivuu kokoon.

Kaupunki voisi näyttää omalla hallinnollaan esimerkkiä, murtaa muureja ja luoda uutta kulttuuria siitä miten asioita voidaan tehdä toisin. Kaupungin yksiköissä pitäisi suorastaan kunnioittaa toisin tekemistä. Siis uutta ja parempaa, joka hetken aikaa tuntuu erikoiselta.

Koska uusi ei aina sovi vanhan rajoihin, eli esimerkiksi tietyn hallintoyksikön reviiriin, kaupungin kannattaisi miettiä sitäkin miten lupaavinta toisin tekemistä pitäisi edistää yli toimialarajojen. Tarvitaanko joustava ja ennakkoluuloton tätä puolta vahvistava yksikkö.

Kaupunkia ei kannata upottaa pohjattomaan ekosysteemisuohon. Miettikää nyt siellä hallinnossa, mitä Hämeenlinna voisi tehdä toisin – paremmin – kuin muut kaupungit. Tuloksiakin voisi silloin odottaa ja nopeammin.

Jarmo Markula

yrittäjä

Hämeenlinna

Menot