Uutiset

Mielipide: Siirin asukkaiden oikeudet on unohdettu

Velssin tulevalle asfalttiasemalle ja Siirin pientaloalueille kuljetaan 10-tieltä tästä samasta liittymästä.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo kirjoittaa Hämeen Sanomien mielipidekirjoituksessaan (HäSa 20.9.), että asfalttiasemaa koskeva päätös on tehty oikein, mutta kenen kannalta? Ei ainakaan meidän alueella asuvien.

Luonnonläheiselle, rauhalliselle alueellemme aiotaan nyt sijoittaa todistetusti melu-, pöly- ja hajuhaittoja tuottava laitos, ilman että meillä asukkailla oli mahdollisuus tulla edes kuulluksi.

Kuten Juha Mäkiaho YIT:ltä taannoin mediassa kertoi: ”Kaikkien meidän täytyy ymmärtää, että aina, kun on teollisuutta, olkoon se ihan mitä teollisuutta tahansa, niin se tuottaa tiettyjä haittoja.” (Yle uutiset, Hämeenlinna 7.9.)

Miksi kaupungin päättäjät eivät halua tätä ymmärtää ja kaupunginhallitus siunaa apulaiskaupunginjohtaja Isosuon esittelemänä kyseisen aseman sijoittamisen kasvavan pientaloalueen kylkeen?

Kaupunki on laittanut jo huomattavia summia Siirin maa-alueiden ostoon, kaavoittamiseen, kunnallistekniikkaan jne. Asfalttiaseman sijoittaminen pientaloalueen läheisyyteen tulee melko varmasti vähintään haittamaan tonttien menekkiä ja näin alueen kehittymistä ja täten myös kaupungin sijoituksen takaisinmaksua. Miten tämä näkyy päätöksenteossa?

Tällaisessa tilanteessa on täysin sietämätöntä, että kaupunki toimisi pelkkänä lupaviranomaisena, ilman harkinnan ja suoraan sanottuna maalaisjärjen käytön mahdollisuutta.

Kaupunginhallituksen päätös YIT asfalttiaseman sijoituksesta on myös tehty perustuen harhaanjohtaviin tietoihin, esimerkiksi naapurien kuulemisesta.

Kaikkia kiinteistön rajanaapureita ei kuultu. Suunnittelutarveratkaisun esittelyssä kerrotaan myös, että alue olisi laajojen metsäalueiden ympäröimä, tosiasiassa alueella on suoritettu laajoja hakkuita.

Paikalla ei esityksen mukaan ole myöskään todettu luonnon ympäristön eikä maiseman kannalta erityisiä arvoja. Liito-oravat, lehtometsät sekä uhanalaiset kalakannat on unohdettu mainita täysin.

YIT sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio ovat mainostaneet kuljetuksista aiheutuvan liikenteen ja sen myötä päästöjen vähenemistä, jos asema muuttaisi kiviaineksen ottopaikan viereen.

Missään ei kuitenkaan kerrota, että nykyinen Mäkelän asema käyttää polttoaineenaan maakaasua ja suunniteltu Velssin asema käyttäisi raskasta polttoöljyä.

YIT:n korulauseet yhtiön hiilijalanjäljen pienenemisestä ovat täysin tuulesta temmattuja, todellisuudessa kokonaispäästöt lisääntyvät polttoaineen muutoksen myötä!

Juha Isosuo antaa kirjoituksessaan myös ymmärtää, että alueelle sijoitettava asfalttiasema on ollut kaikkien tiedossa jo vuosien ajan. Miksi asiasta ei kuitenkaan mainita esimerkiksi Siiri 2 tai Siiri 3 -alueiden esitteissä tai selostuksissa? Ehkäpä siksi, että se on teollisuutta, ja vieläpä haisevaa sellaista. Harva toivoo moista tuoreen omakotitalonsa kylkeen.

Isosuo kirjoittaa myös, että päätöksiin liittyvä harkinta ei voi olla poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan vahvasti oikeudellista.

Missä on huomioitu meidän asukkaiden oikeudet: hyvään asumiseen, häiriöttömään ja terveelliseen ympäristöön, siihen että meillä olisi vaikutusmahdollisuuksia omaan asuinympäristöömme?

Miksi kaupunki valitsi hiljenemisen tien, kun se olisi voinut välittää asukkaistaan ja tehdä valinnan toimia toisin – tiedottaa, kuulla, aidosti ja avoimesti.

MARIANNA ENGLUND

MARJO SIEKKINEN

Hämeenlinna

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic