fbpx
Uutiset

Mielipide: Sukupuoli on moniselitteinen

Muunsukupuolinen Kuura kertoi elämästään Hämeen Sanomien haastattelussa 15.4.2017.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kirjoitti viime lauantaina omista ja hänen kanssaan saman arvopohjan jakaneiden perheiden huolenaiheista liittyen sukupuoleen ja sen määrittelyyn ja sukupuolikasvatuksen vahingolliseen ideologisoitumiseen (HäSa 27.10.).

Kirjoituksessaan Räsänen toteaa kahden sukupuolen olevan se perusta, jolle kasvatusta Suomen nykyisen lainsäädännön näkökulmasta tulisi rakentaa.

Räsäsen kirjoitus on monellakin tavalla ongelmallinen.

Ensiksikin siinä annetaan ymmärtää, että nykyinen lakiin perustuva sukupuolisuuden kaksinapaisuus tekisi tyhjäksi vaatimuksen sukupuolisen moninaisuuden nykyistä laajemmasta juridisesta tunnustamisesta.

Toisekseen Räsänen asettaa sukupuolisuuden määrittelyssä biologiset tekijät ensisijaiseksi suhteessa sosiaalisiin tai kulttuurisiin tekijöihin. Kolmanneksi ongelmaksi mainittakoon kirjoituksesta välittynyt puutteellinen kuva sukupuolta koskevasta tutkimustiedosta.

Sukupuolen määrittelystä väiteltäessä on tärkeää tiedostaa ihmisen olevan biologisesti monisukupuolinen laji, jonka sukupuolisuus rakentuu jatkumossa.

Sukupuoli on siis samanaikaisesti biologisesti moniselitteinen ja monitasoinen ja sosiaalisesti tuotettu ja ylläpidetty.

Räsänen ei vaikuta perehtyneen aihepiiriin sen tarkemmin ja tyytyy lisäksi pelkistyksiin omaan uskonnolliseen vakaumukseensa pohjaavaa näkemystään alleviivatakseen.

Sukupuoli ei ole puhtaan biologisesti määräytynyt eikä näin ollen myötäsyntyisesti valmiina annettu. Myös yhteiskunnallisen lainsäädäntötyön tulisi lähteä tästä poikkitieteellisestä tosiasiasta.

Kirjoituksen hyvänä puolena nähtäköön yhteiskunnallisen keskustelun ja vallitsevan lainsäädännön kehittämisen tärkeys.

Sukupuolen moniselitteisyyttä tutkineen Toni Suennon sanoin: “Nykyisen sukupuolijärjestelmän vaihtoehtona voisi olla sukupuolisen tasa-arvon yhteiskunta, joka ei tunne mitään yhdenmukaisia sukupuolen määrityskriteereitä eikä mitään yleisesti hyväksyttyä rajaa enemmistö- tai vähemmistökäyttäytymisen välillä. Olemassa olevalle sukupuolijaolle olisi luotava vaihtoehtoja ja jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus päättää, mikä on hänen paikkansa sukupuolisella kartalla.” Tämä olisi myös moniarvoisemman yhteiskunnan edistämiselle välttämätöntä.

Tuomas Nieminen

Hattulan vasemmistoliiton puheenjohtaja

Menot