fbpx
Uutiset

Mielipidevieras: Ihmiset rikastuvat, luonto köyhtyy

Hiilen käyttöä ja louhimista sekä paikallisia metsänhakkuita vastustava mielenosoitus Kerpen-Buirissa läntisessä Saksassa 6. lokakuuta.

Kirjailija Niko Kazantzakis: “Kulkiessasi avaat sen uoman, jossa jälkeläistesi joki virtaa.” Viisaasti sanottu.

Tänään ratkaistaan, miten turvallista lastemme elämä on.

Teknologinen kehitys on nopeaa. Robotiikka ja keinoäly muokkaavat tulevaa.

Maapallolla teknologia, osaaminen ja hyvinvointi kasautuvat. Rikkain prosentti ihmisistä omistaa enemmän kuin 99 prosenttia väestöstä. Luonnonvarojen hupeneminen, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja ilmastonmuutos ovat asioita, joilta emme vois sulkea silmiämme.

Samaan aikaan, kun ihmiset rikastuvat, luonto köyhtyy. Lopulta köyhä luonto kostaa ihmiselle.

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Meillä jokaisella on siitä vastuumme.

Jos olemme vuotavassa uppoavassa veneessä, on turhaa väitellä siitä, kenen kuuluu äyskäröidä – meidän kaikkien kuuluu.

Työn muutos koskettaa koko maapalloa. Suomessa työn muutos haastaa lainsäädäntöä. Olemme tottuneet, että työnantajuus, palkkatyöläisyys ja yrittäjyys ovat selkeitä käsitteitä ja että lait on rakennettu tältä pohjalta. Näin ei ole ollut enää aikoihin. Limittyminen, lomittuminen ja muutosvauhti kiihtyvät. Osaamistarpeet kasvavat.

Osaaminen on kasautuvaa pääomaa. Koulutusjärjestelmämme on kyettävä kaventamaan ja ehkäisemään osaamiserojen kasvua. Osaamiserot saattavat olla tulevaisuudessa voimakkaampi eriarvoistumista syventävä asia kuin tuloerot.

Oleellista on oppia oppimaan. Nykyisin puhutaan paljon metataidoista, joilla tarkoitetaan oppimista ja muuta työskentelyä edistäviä taitoja, vaikkapa elämänhallintaa, yhteistyötä ja ajattelua korostavia taitoja.

Perustaidot ja elämänkaaren mittainen innostus oppimiseen rakennetaan jo varhain.

Työtä tekevien ihmisten osaamista on kyettävä kehittämään jatkuvasti. On opittava perinteisiä ammatillisia taitoja uudelleen ja uudelleen. On opittava työn tuoman kuormittavuuden ja ajan hallintaa. Itsensä johtamista. Uusia haasteita tuovat koneen ja ihmisen työn uudet yhdistelmät, jotka hämärtävät ammattirajoja.

Osaamisen vaade ei koske vain työelämää. Se liittyy palvelujen saavutettavuuteen.

Suomessa on miljoona ihmistä, joiden digitaaliset taidot ovat vajaita – tämä johtaa herkästi siihen, että he saavat vähemmän apua elämän riskien kohdatessa: raadollisimmillaan tämä näkyy jo nyt työllisyyspalveluissa, jotka ovat pitkälle sähköisiä. Jos hallituksen suunnitelmat menevät läpi, ne sähköistyvät lisää.

Entäpä ikääntyneet ihmiset? Yksinkertaiset asiat vaativat digitaitoja: laskujen maksaminen, palveluihin pääseminen sekä tulevaisuudessa yhä enemmän oman terveyden ja sairauden hoitaminen. Jos ennen palvelujen laatua ja saatavuutta määritti raha, nyt se voi olla osaaminen.

Työn merkitys on muutoksessa. Itse uskon työn tuovan sisältöä elämään. Ihmisarvoa ei saa määrittää yksin työn kautta. Esimerkiksi vanhukset kokevat liian usein olevansa yhteiskunnassa taakka. Näin ei saa olla. Jokainen on itsenään arvokas.

Merkityksettömyyden tunne syntyy herkästi talouspuheesta, jota käydään julkisten palveluiden rahoituksesta, kestävyysvajeesta, eläkekustannuksista jne. Eivät vanhus- ja terveyspalvelut tai eläkkeet ole pelkkiä menoja. Ne ovat investointeja hyvään elämään.

On löydettävä tie, jossa uudet teknologiset mahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla. Tulevaisuutta on rakennettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Olipa kyse ilmastonmuutoksen hillinnästä tai työn muutoksesta.

Toimimalla viisaasti, voimme valjastaa työn muutosta palvelemaan ilmastonmuutoksen hillintää. Tämä voi olla suomalaisen työn kilpailuvaltti. Maapallon ja luonnonvarojen halpuuttamisesta on päästä kestävälle pohjalle.

Tarja Filatov

kansanedustaja (sd.)

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja

Hämeenlinna

Menot