Uutiset

Mielipidevieras Lulu Ranne: Tavoitteena oikeudenmukaisempi Suomi

Perussuomalaiset on vastustanut Hämeenlinnan pysäköinti oy:n pääomittamista. Kuvaushetkellä kohtalaisen tyhjän Kaivoparkin ylätason muurista oli irronnut liuskekivilaattoja keväällä vuonna 2015.

Suuri osa suomalaisista kokee, että julkinen raha jakautuu yhteiskunnassamme epäoikeudenmukaisesti. Tuhlaamme verorahoja kohteisiin, jotka eivät ole tuen tarpeessa.

Teemme hankintoja, jotka eivät edistä asukkaiden hyvinvointia tai ole veronmaksajien edun mukaisia.

Sammutamme jatkuvasti tulipaloja, koska emme ole huolehtineet kaikista kansalaisistamme riittävästi.

Olemme puuttuneet ongelmiin liian myöhään ja alibudjetoineet ennaltaehkäiseviä ja välttämättömiä palveluja.

 

Noin 110 000 lapsen perheessä eletään köyhyysrajan alapuolella. Myös eläkeläisköyhyys on vakava ongelma.

Eläkeläiset joutuvat usein tulemaan toimeen alle tuhannella eurolla, joka ei mitenkään riitä Suomessa asumiseen, ruokaan, hoitoon ja lääkkeisiin.

Asumiskustannukset vievät yli kolmanneksen kotitalouksien tuloista.

 

Me perussuomalaiset olemme huolissamme suomalaisten yhä nousevista elinkustannuksia sekä turvallisesta ja hyvästä arjesta.

Kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Emme kuitenkaan seiso tumput suorina. Teemme lakialoitteita ja suurimpien puolueiden linjauksista poikkeavia esityksiä budjetteihin niin valtakunnan kuin kuntatasollakin. Käymme jatkuvaa julkista keskustelua epäkohtien ratkaisemiseksi.

Tavoitteenamme on oikeudenmukaisempi Suomi, jossa julkiset rahat kohdistetaan nykyistä viisaammin, vaikuttavammin ja reilummin.

 

Lasten kasvu-, kehitys- ja opetusympäristöt ovat niitä kohtia, joissa päättäjät voivat ensimmäiseksi vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Kaikille lapsille on tarjottava turvalliset ja rauhalliset hoito- ja kasvuympäristöt.

Oppilaiden ja opettajien työskentely-ympäristöjen terveellisyyteen, turvallisuuteen, henkilökunnan jaksamiseen, ryhmäkokojen kohtuullisuuteen ja kiusaamisen kitkemiseen on panostettava.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka vähentävät raskaiden ja kalliiden erityispalveluiden tarvetta on sijoitettava enemmän. Näihin olemme esittäneet ratkaisuja Hämeessä ja eduskunnassa.

 

Esitimme Hämeenlinnan valtuustossa 12.11.2018 merkittäviä lisäsatsauksia varhaiskasvatukseen viime vuoden tapaan. Varhaiskasvatuksessa on vakavia puutteita ja resurssivaje on ollut ilmeinen jo vuosia. Akuutit tilanteet ovat arkipäivää.

Esitimme, että varhaiskasvatukseen rekrytoidaan kiireellisiin ja ennaltaehkäiseviin tarpeisiin lisää perhetyöntekijöitä ja ryhmäavustajia.

 

Eläminen on Suomessa kallista ja se kallistuu edelleen nykyisten valtapuolueiden toimesta. Perussuomalaiset eivät halua nostaa veroja kunta- taikka valtakunnantasolla. Tämänkin tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä valintoja. Rahat kun eivät riitä kaikkeen.

Hämeenlinnan veroprosentteja ei ensi vuonna koroteta, mutta veronkorotukset väijyvät jo nurkan takana. Kaikki päätökset, jotka lisäävät menoja ja veronkorotuspaineita, eivätkä ole asukkaiden kannalta välttämättömiä on jätettävä tekemättä.

Tämän vuoksi esitimme valtuustossa leikkauksia Pysäköinti oy:n pääomittamisesta sekä sellaisista konsernipalvelujen kehittämis- ja elinvoimarahoista, joilla tavoitellaan epärealistisia pilvilinnoja ja joiden leikkaaminen ei vaaranna peruspalveluja.

 

Eduskuntaryhmämme vaihtoehtobudjetissa esitämme mm. asumisen ja liikkumisen verotuksen alentamista.

Keventäisimme ansiotuloveroa, eläkkeiden verotusta sekä polttoaine- ja energiaveroa. Lisäksi esitämme eläkkeiden taitetun indeksin poistoa pienituloisilta. Säästöjä esitämme mm. puoluetukiin, maahanmuuton kuluihin ja EU-maksuihin.

Päätöksenteossa on ennen kaikkea kyse tosiasioista ja oikeudenmukaisuudesta, asioiden asettamisesta tärkeysjärjestykseen. Perussuomalaisille tärkeysjärjestys on selvä.

 

Lulu Ranne

valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic