Uutiset

Mielipidevieras: Tulevaisuuden sairaala on siellä, missä tarvitset

Havainnekuva hahmottelee, miltä Hämeenlinnaan rakennettavan tulevan Kantasairaalankin aula voisi näyttää.

Digitalisaatio on yksi aikamme suurimpia mullistuksia. Sen vaikutukset tuntuvat kaikkialla, myös terveydenhuollossamme.

Mikäli tänään aloittaisimme uuden sairaalan suunnittelun, olisi avajaispäivänä lähes 70 prosenttia sen teknologiasta vanhentunutta.

Haasteeseen ei voi vastata liimaamalla olemassa olevaan järjestelmään uusia komponentteja: ei hevosellekaan laitettu pyöriä autoa kehitettäessä.

Uusi, todellista lisäarvoa tuova järjestelmä saadaan kehittämällä kokonaan toisenlainen osaamisorganisaatio.

Siinä paras mahdollinen diagnostiikka ja oikean hoidon nopea löytyminen, kumppanuudet ja potilaskeskeisyys tukevat mobiilisairaala- ja etähoitopalveluita.

Tulevaisuudessa sairaalat tulisi mieltää enemmän verkostoalustoina. Suuri osa perustarkastuksista tulee korvata etähoidoilla ja yksinkertaiset terveydentilan seurannat tehdä kotona. Tämän mahdollistamiseksi tulisi terveydenhoitajien hoitovastuuta lisätä.

Rinnalla kehitettävät mobiilisairaalapalvelut, joiden avulla yksinkertaiset toimenpiteet ja kohtuulliset tutkimukset ja operaatiot voidaan tehdä paikan päällä, vähentäisivät tarvetta tuoda ihmisiä sairaalapäivystykseen.

Vakavissa tapauksessa mobiilisairaalayksikössä annetun ensihoidon jälkeen potilas voidaan ohjata suoraan erityisosaamista tarjoavaan sairaalaan. Mobiilipalvelut helpottaisivat myös palveluntarjoamista haja-asutusalueilla.

Muutos tarkoittaa sairaaloille vähemmän vuodepaikkoja. Esimerkkejä sairaaloiden muuttumisesta päiväkirurgiaan löytyy Ranskasta, jossa toipuvia potilaita valvotaan kotona.

Sen sijaan sairaaloihin tarvitaan lisää osaamista ja potilaslähtöisyyttä. Myös kumppanuuksia ja jaettuja investointeja on kehitettävä. Palveluntuottajien tulee vastata sairaalan uusimmasta teknologiasta.

Diagnostiikassa ja oikean hoidon löytämisessä korostuvat erityisosaamisen taidot. Suomessa valtava osaamisen verkosto mahdollistaa sen, että pieni maa voi kilpailla ja tuottaa huippuluokan asiantuntijuutta.

Osaamisverkostoa tulee kehittää Euroopan tasolla niin, että muissakin maissa oleva asiantuntijuus on tehokkaasti hyödynnettävissä.

Teknologia mahdollistaa etäkonsultaatiot, joihin potilas tulisi kutsua osallistumaan. Tietojen, taitojen ja osaamisen kansainvälisempi vaihto mahdollistaisi kaikkia hyödyttävän yhteistyön, joka avaisi väylän myös EU-rahoitukselle.

Oikea diagnostiikka ja oikean hoitovaikuttavuuden varmistaminen vähentävät jälkihoidon ja ylimääräisten lääkärikäyntien kustannuksia.

Tavoitteena tulee olla mahdollisimman nopea selvitys ongelman syistä ja hoitovaihtoehdoista parhaan tuloksen saamiseksi. Lisäksi kyseessä on asiakaskeskeisempi ratkaisu, jossa potilas välttyy raskaalta ja kalliilta ravaamiselta lääkäriltä toiselle.

Potilaskeskeisyyden on tultava myös vahvasti esiin mobiiliterveydenhuoltoa ja eterveyspalveluita kehitettäessä. Laitteisto ja teknologia täytyy suunnitella niin, että ikäihmiset tai muuten syrjäytymisriskissä olevat osaavat sitä käyttää.

Riskinä on, että juuri se kohderyhmä, joka eniten on avun tarpeessa jää järjestelmän palveluiden ulkopuolelle.

Parhaimmillaan terveysteknologialla voidaan lisätä varsinkin ikäihmisten itsenäisyyttä, pärjäämiskykyä ja hyvinvointia, jolla on sosiaalisen merkityksen lisäksi myös taloudellinen.

Teknologian muutosnopeus on huomioitava uusien sairaaloiden suunnittelussa. Ratkaisu on hakea joustavia malleja.

Tulevaisuuden sairaala voi olla kotona, tai siellä missä ennenkin, mutta ennen kaikkea se on siellä missä sitä tarvitset, ja se auttaa tehokkaasti silloin, kun sitä tarvitset.

Sirpa Pietikäinen

Euroopan parlamentin jäsen (kok.)

Hämeenlinna