fbpx
Uutiset

Miesten ja naisten palkkaero Suomessa hieman yli EU-keskiarvon

Eurostatin tiedot vuodelta 2016 osoittavat, että sukupuolten palkkaero on Suomessa 17,4 prosenttia EU-keskiarvon ollessa 16,2 prosenttia. Suurimmat palkkaerot ovat Virossa, Tšekissä ja Tanskassa.

Sukupuolten palkkaero tarkoittaa miesten ja naisten välistä keskimääräistä tuntipalkkaeroa.

 

Sukupuolten kokonaistuloja vertailtaessa ero Suomessa on vuoden 2014 Eurostat-tilastojen perusteella 24,1 prosenttia. EU:n tasolla kokonaistulojen keskimääräinen ero on 39,6 prosenttia.

Sukupuolten kokonaistulojen välinen ero tarkoittaa naisten ja miesten välistä keskimääräistä vuosituloeroa.

Siinä otetaan huomioon kolme eri haittatekijää, jotka kohdistuvat naisiin. Näitä ovat miehiä alhaisemmat tuntipalkat, vähäisempi tuntityömäärä palkkatyössä ja alhaisempi työllisyysaste esimerkiksi silloin, kun työntekijä keskeyttää työnteon huolehtiakseen lapsista tai sukulaisista.

 

Sukupuolten palkkaeroon on EU-tasolla useita syitä.

Johto- ja esimiestehtävät ovat laajalti miesten hallinnassa. Jokaisella alalla miehet saavat useammin ylennyksiä kuin naiset ja tästä johtuen suurempaa palkkaa. Tämä suuntaus käy ilmi etenkin johtoportaassa, jossa toimitusjohtajista vain kuusi prosenttia on naisia.

Naiset huolehtivat tärkeistä palkattomista tehtävistä, kuten kotitaloustöistä sekä lasten ja sukulaisten hoidosta, merkittävästi enemmän kuin miehet. Työssäkäyvät miehet kuluttavat viikossa 9 tuntia palkattomiin hoitotehtäviin ja kotitaloustöihin, kun taas naiset käyttävät 22 tuntia. Tämä tarkoittaa lähes neljää tuntia päivässä.

Työmarkkinoihin vaikuttaa se tosiasia, että useampi kuin yksi kolmesta naisesta vaihtaa osa-aikaiseen työhön, mutta miehistä ainoastaan yksi kymmenestä tekee saman.

 

Naiset viettävät myös miehiä useammin pitkiä ajanjaksoja poissa työmarkkinoilta kuin miehet. Urakatkokset vaikuttavat tuntipalkkaan, mutta myös tuleviin ansioihin ja eläkkeisiin.

Eriytyminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla tarkoittaa sitä, että joillain aloilla ja tietyissä ammateissa naiset ovat yleensä yliedustettuina. Joissain maissa tyypilliset naisten ammatit, kuten opettaminen tai myyntityö, ovat alhaisemmin palkattuja kuin tyypilliset miesten ammatit, vaikka työtehtäviin edellytetään samanlaista kokemusta ja koulutusta.

Palkkasyrjintä, joka on laitonta, on edelleenkin osasyy sukupuolten palkkaeroon.

 

Menot